Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Het Land van Nevele

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Mensen van Toen

1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 |

 

Het Land van Nevele

Tot en met jaargang XIII (1982) heette het tijdschrift heel bescheiden 'Berichtenblad'. Omdat de artikelen zowel in omvang als inhoud drastisch waren toegenomen, werd het blad vanaf 1983 "Tijdschrift" genoemd.
De eerste jaargangen werden op 'ambachtelijke' wijze getypt, gestencild en verzameld op de dienst van Prof. R. Tavernier, onder het waakzaam oog van diens tekenaar en ons toenmalig bestuurslid Guido Schaeck.
Vanaf jaargang VI (1975), aflevering 3, nam de Beschutte Werkplaats Nevelland deze taak over.

Vier keer per jaar ontvangen de leden het heemkundig tijdschrift 'Het Land van Nevele' met in totaal meer dan 300 bladzijden per jaar.
De artikelen handelen over geschiedenis, bodemkunde, sociologie, kunstgeschiedenis, dialectologie, volkskunde, archeologie, enz. telkens met betrekking tot Het Land van Nevele.

 

Mensen van Toen

Onder impuls van ons toenmalig bestuurslid Albert Martens werd in 1991 gestart met een familiekundig tijdschrift 'Mensen van Toen'. In deze uitgave worden artikelen van familiekundige aard opgenomen waarin vooral de mens en zijn voorouders aan bod komen.

Het verscheen eveneens vier keer per jaar, met in het totaal een 100 bladzijden.
Vanaf 2002 wordt Mensen van Toen samen met Het Land van Nevele in 1 tijdschrift per kwartaal gebundeld.