Erfgoedvereniging Het Land van NeveleMensen van Toen

 

‘Mensen van toen’ is een verzamelpunt van interessante informatie die om allerlei redenen moeilijker de weg vindt naar ons tijdschrift ‘Het land van Nevele’. Het gaat bijvoorbeeld om de resultaten van stamboomonderzoek, overzichten eigendommen, allerlei waardevolle onderzoeksresultaten…

 

Molenaarsfamilie Van Vlaenderen (beknopte versie), Arnold Vanheule, 2022.

Molenaarsfamilie Van Vlaenderen (uitgebreide versie), Arnold Vanheule, 2022.

Status Animarum van Nevele (1643-1644), Jan Luyssaert, 2021.

Comparé stamboom, Drongen/Nevele, André Stevens, 2020.