Heemkundige kring Het Land van NeveleLid worden

 

23/02
Ledenvergadering heemkundige kring
10:30 voorafgegaan door bezoek aan donjon en kerk
11:30 vergadering in zaal Novy gevolgd door receptie

 

26/04
Lenteconcert Harmonie Vinkt i.s.m. met de heemkundige kring
Sint-Pieterszaal Vinkt
Iedereen welkom
18:00

 

Welkom!

 

 

HET LAND VAN NEVELE BESTAAT 50 JAAR
en dat willen we vieren op zondag 23 februari 2020!!!

Wij nodigen u hierbij uit om samen met ons het 50-jarig bestaan van onze kring te vieren in Zaal Novy in Nevele (achter de kerk).
Het programma start om 10u30 met een bezoek aan de restanten van de eeuwenoude donjon, de eerste stenen burcht van de heren van Nevele.
Omstreeks 11u30 houden we onze algemene ledenvergadering met de aanstelling van de nieuwe voorzitter, de uitreiking van de Nevelse huwier en de beeldmontage '50 jaar Het Land van Nevele'. Daarna bieden we aan de aanwezigen een receptie aan.
Om 13 uur is er onze FEESTMAALTIJD, 'Nevelse hutsepot' met een 'Cyriel Buyssebiertje' en daarna (tot 16 uur) gezellig samenzijn met een koffie en een koekje om alles te laten bezinken... en dit voor slechts 25 euro.
Wie graag wil meevieren laat dit weten aan onze penningmeester André Stevens, arastevens@skynet.be – tel. 09 371 72 97 tegen ten laatste 31 januari 2020 en door betaling van het verschuldigde bedrag op rekening BE28 2907 4314 6020 van onze kring met als mededeling: 50 jaar LVN.

VAN HARTE WELKOM!!


Armand Bauwens raadpleegt het Landboek van Meigem in het Rijksarchief te Gent (1971).
 

MEIGEM DOOR DE TIJDEN HEEN

De website 'Meigem door de tijden heen' kadert in de viering van het 50-jarig bestaan van onze kring. Het is de titel van een voordracht over de geschiedenis van Meigem, gebracht door Armand Bauwens in Meigem op 12 december 1971, in de begindagen van de kring dus. De voordracht werd geïllustreerd met dia’s van Daniël Hautekeete. De site 'Meigem door de tijden heen' volgt de tekst van deze voordracht met een aantal van toen getoonde dia’s. Achtereenvolgens worden volgende onderwerpen behandeld: de eerste bewoners, de heerlijkheden, de priesterage, de waterlopen, molens en bakhuizen, de kerk, de herbergen en de familie Lemmens.


 

André Bollaert vertelde bij Radio Tequila over het 50-jarig bestaan in 2020 van de heemkundige kring Het Land van Nevele. Het volledige interview kan je hier beluisteren.


 

Onze tentoonstelling HET SCHIPDONKKANAAL TUSSEN DEINZE EN MERENDREE zal tijdelijk verdwijnen uit de expositiepoort van het Gentiel De Smethuis in de Tolpoortstraat 79. De Kerstman zal er tijdelijk zijn opwachting maken. Na Kerstmis zal ze opnieuw te bezichtigen zijn.


  Wist je dat wie lid is in 2019 en 2020 van de heemkundige kring volgend jaar gratis het boek ‘Het leven van Rozeke Van Dalen’ krijgt van Cyriel Buysse. Het is een actie van het Cyriel Buysse Genootschap ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de heemkundige kring in 2020. Abonnee op het erfgoedtijdschrift en tegelijk lid van de streekvereniging Het Land van Nevele word je door storting van minstens € 20 op rekening BE69 0013 9516 8578 van de heemkundige Kring 'Het Land van Nevele'. Alle nummers worden opgestuurd. Binnenkort verschijnt het vierde tijdschriftnummer van dit jaar. 

 

HEEMKUNDIGE KRING VERNIEUWDE EIGEN WEBSITE

De tijd dat een heemkundige of historische kring enkel uitpakt met een jaarboek of tijdschrift ligt al lang achter ons. Het Land van Nevele is niet alleen zeer actief op facebook met ruim 2.600 volgers, maar heeft ook de eigen website voor de tweede keer een nieuwe ‘look and feel’ gegeven. Die website bestaat al sinds 23 september 2000 en was toen een van de eerste in Vlaanderen voor een heemkundige kring.
Lees meer