Erfgoedvereniging Het Land van NeveleE-thesis

Eind september 2018 namen we de veelbezochte website E-Thesis over die dreigde van het internet te verdwijnen. Ons bestuurslid en gewezen geschiedenisleraar Lieven De Ruyck startte in 2002 met dit vakoverschrijdende digitale project in de laatste graad secundair onderwijs van zijn school. Thesissen waar veel en lang aan werd gewerkt konden achteraf bijna niemand meer bereiken. Daarom spoorde hij studenten aan om hun afgewerkte thesis op een website te plaatsen. Na zijn pensionering dreigde dit project offline te gaan maar onze heemkring bood een uitweg.

Master-thesissen online