Heemkundige kring Het Land van NeveleWelkom!

 

 

 

We zijn volop bezig met de vernieuwing van het abonnement op ons tijdschrift ‘Het Land van Nevele’ voor 2023. Het belooft opnieuw een rijke oogst aan artikels te worden over een brede waaier van onderwerpen, maar meestal over erfgoed en geschiedenis. Dit jaar eindigden we met 728 abonnees. Misschien hebt u ook wel interesse om u eens (of verder) te verdiepen in de streek tussen Aalter, Deinze en Gent. Dit kan door het storten van 20 euro op het rk. nr.  BE69 0013 9516 8578. Alles wordt opgestuurd. Ook leuk als kerst- of nieuwjaarsgeschenkje.


 

Van november tot en met januari sluiten we ons erfgoedcentrum ‘Het Land van Nevele’ in Hansbeke voor het publiek. We hopen dit voorjaar dan te kunnen heropenen in onze nieuwe locatie, de heringerichte kerk van Poesele.


 

PLANT EENS EEN TREZEKE MEYERS

Het plantseizoen zit eraan te komen. Het Land van Nevele wil de Deinzenaren ietsje bewuster maken van ons houtig erfgoed en geeft als tip om een Trezeke Meyers appelboom aan te planten. Het is een Landegemse appelsoort die voor het eerst gewonnen werd omstreeks 1830 en genoemd werd naar de echtgenote van de hovenier van het kasteel van Landegem. Trezeke werd zo de bekendste vrouw van Landegem en bij uitbreiding ook van Deinze. Begin dit jaar werd in Landegem een straat naar haar genoemd: het Trezeke Meyershof.


 

WE WILLEN FAMILIEKUNDIGEN EEN PUBLICATIEMOGELIJKHEID GEVEN

De heemkundige kring gaf ooit het tijdschrift ‘Mensen van toen’ uit en wil opnieuw aanpikken bij die traditie maar dan digitaal. Op de website https://www.landvannevele.com/nl/mensen-van-toen/ bij de rubriek publicaties staat sinds kort opnieuw ‘Mensen van toen’. Het kan een verzamelpunt worden van informatie die om allerlei redenen moeilijker de weg vindt naar ons tijdschrift zoals stamboomonderzoek, overzichten eigendommen, allerlei waardevolle onderzoeksresultaten en cijfermateriaal…

 

De eerste tekst komt van André Stevens. Hij bezorgde de stamboom van de familie Comparé uit Drongen en Nevele.

Van de hand van Jan Luyssaert is er het artikel 'Status Animarum van Nevele'. Een liber status animarum of ‘boek met de staat van de zielen’ is een beschrijving van al de wijken en de straten van de parochie, met de gezinnen die er wonen en met inlichtingen over elk lid van het gezin of bewoner van het huis, zoals bv. hoe oud elke persoon was, of hij zijn paasplicht vervulde, of hij gevormd was, of de kinderen het catechismusonderricht volgden, enz...

 

Hebt u zelf iets liggen, aarzel niet om het op te sturen. Er moet wel een link zijn met ons werkgebied.


 

Stefaan De Groote verzamelde de gegevens over de grote epidemieën in onze geschiedenis en projecteerde dit op het Land van Nevele. Ronny Debbaut en André Bollaert doken de oude archieven in en onderzochten de oversterfte tijdens de rampjaren 1645 en 1694. Luc Bauwens vertelt het verhaal van zes Hansbeekse jongeren tijdens de meidagen 1940 en Paul Huys laat ons kennis maken met zijn opzoekingswerk in de Gazette van Gent. Verder in dit tijdschrift nog bijdragen van Stefaan De Groote over de Vinktse auteur August De Schepper en de relatie tussen de familie Buysse en de Gentse schilder Albert Baertsoen. André Bollaert sluit het lijvig tijdschrift af met een korte bijdrage over Trezeke Meyers.

 

Het lidgeld voor volgend jaar blijft ongewijzigd. In dit nummer vindt u de nodige referenties voor het hernieuwen van uw lidgeld. Nieuwe leden 2023 zijn van harte welkom door minstens 20 Euro te storten op onze rekening nr. BE69 0013 9516 8578 met als melding: 2023

 


 

 

FIETSEN DOOR LANDEGEMS OORLOGSGEBIED UIT 1918 - tot eind 2022

Eind oktober 1918 woedde tijdens de laatste weken van de Eerste Wereldoorlog nog een onverwacht hard gevecht tussen oprukkende Belgische troepen en Duitse gevechtseenheden, die zich hadden verschanst achter het Kanaal van Schipdonk. Vooral ter hoogte van Landegem speelde zich een hevige strijd af. Het Belgisch leger verloor in de zone Hansbeke, Landegem en Merendree honderden soldaten. Tegelijk werden de dorpen in het gebied grotendeels verwoest door artillerievuur, waarbij ook gasgranaten werden gebruikt.

Op initiatief van Alex Dhondt van de heemkundige kring Het Land van Nevele werden vijftien plaatsen in kaart gebracht waar militairen sneuvelden.

Bij al deze punten werd een (tijdelijk) bordje geplaatst met info over de onfortuinlijke Belgische soldaten die van over het hele land kwamen, maar na vier jaar ellende aan de IJzer alsnog hier de dood vonden. Op elke plaats is een apart verhaal te vertellen. Dat kan met de smartphone worden opgeroepen via een QR-code die op elk bord is aangebracht.

De fietser kan dus van het ene punt naar het andere rijden en zich onderdompelen in de gebeurtenissen van iets meer dan honderd jaar geleden, die de streek zwaar hebben getekend. Het gaat om een tijdelijk traject; tot eind oktober van dit jaar.

Praktisch: de tocht is maximum 20 km lang. Het startpunt is aan de kerk in Merendree, waar een eerste bord met algemene info is aangebracht. Maar het is mogelijk om op gelijk welk punt de fietstocht te beginnen.

De route is beschikbaar in google maps, als gpx en pdf en kan dan gedownload worden op Traject zomerfietstocht langs slagveld WO I