Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Het Land van Nevele

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Het Land van Nevele - 1988

BUYSSE, I.
Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Poeke
JANSSENS, A.
Het Raasboomkapelletje van Bachte-Maria-Leerne
JANSSENS, A.
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Troost te Meigem
JANSSENS, A.
De H.Amanduskapel te Zeveren
LAVENT, L.
Het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw-in-Nood te Vosselare
LUYSSAERT, J.
S.Maria kapelle aen den meulen van Meerendre
MARTENS, A.
Het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw onbevlekte ontvangenis te Hansbeke
MICHEM, F.
De Sint-Arnolduskapel te Vinkt
STROBBE, A.
Hulins kapel in Lotenhulle

HUYS, P.
Weerbare mannen in Poeke in 1638
MARTENS, A.
Heemkundige wandeling langs de contouren van Hansbeke aan de hand van een reeks pentekeningen van Wouter Langeraert
MARTENS, A.
Hansbeke in de Visitatieverslagen van bisschop Antoon Triest
REDACTIE
Hulin de Loo (1862-1945): burgemeester van Lotenhulle en hoogleraar. Aanvullingen en een rechtzetting
STROBBE, A.
Onder vier ogen met Antoine Janssens

JANSSENS, A.
Het filmgebeuren te Nevele
MARTENS, A.
Vier Pater-Recollecten, geboren te Merendree in de eerste helft van de 18de eeuw
MARTENS, A.
Een greep uit de processen-verbaal opgemaakt te Hansbeke in de jaren 1819-1825
MARTENS, A.
Boedellijst (uit 1902) van meubelen en gerief, toebehorend aan de Gemeentelijke Jongensschool van Hansbeke
MARTENS, A.
Statuten van het Broederschap van de Zoete Naam van Jesus te Hansbeke
MARTENS, A.
XIXe-eeuwse bidprentjesportretten van personen, geboren en/of overleden in het Land van Nevele
MARTENS, A.
Zusters van Sint-Vincentius a Paulo geboren in het Land van Nevele
MARTENS, A.
Priesters uit het Land van Nevele, vermeld in "Het Martelaarsboek"
MARTENS, A.
Ditjes en datjes uit Hansbeke tijdens het Hollands Bewind
MARTENS, A., MICHEM, F.
Onderpastoors te Hansbeke tijdens het Ancien Régime
REDACTIE
Onder vier ogen met A. Janssens

BOLLAERT, A.
Kongopioniers uit het Land van Nevele
BOLLAERT, A., JANSSENS, A.,
MICHIELS, M.
"In den Vos" te Vosselare
HUYS, P.
Een schuldbrief van de graaf van Horne (1556)
MARTENS, A.
Genealogische ontleding van de bundels Staten van Goed van de heerlijkheid Hansbeke met index van de familienamen
MARTENS, A.
De missiekrans van Hansbeke
VERSTRAETE, E.
Archeologische vondsten te Landegem
WAELPUT, G.
11 novemberherinneringen