Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Het Land van Nevele

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Het Land van Nevele - 1993

BOLLAERT, A.
August De Wolf, schaapherder te Poesele
JANSSENS, A.
Vijftig jaar geleden: de oorlogsbelevenissen van Robert Coddens uit Nevele
JANSSENS, A.
Zanten in Nevelse documenten (IV). De Nevelse parochierekeningen van 1793 tot 1795
LUYSSAERT, J.
In memoriam Em. Prof. Dr. R. Tavernier
MARTENS, A.
Renten, toebehorende aan de armendis te Hansbeke, anno 1624-1629
STROBBE, A.
Klompen aan de voet in Lotenhulle en Poeke

BRAET, A.
Den Braetshoek, een oud cultuurgoed
DE GROOTE, K.
Bibliografie Antoine Janssens
DE GROOTE, K.
Bibliografie Jozef Van de Casteele
LUYSSAERT, J.
Grafstenen van de kerk van Nevele in het museum "Rietgaverstede" te Nevele
MARTENS, A.
Uit het oude fotoalbum: tieners uit Hansbeke op uitstap (ws 1914)

MARTENS, A.
De Sint-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke (1793-1993). Architectuur en Kunstpatrimonium

BOLLAERT, A.
50 jaar geleden: Drie gebroeders De Smul in Duitse gevangenschap
BOLLAERT, A.
Monika van Paemel geadeld
DE CLERCQ, W.
De speld en lanspunt van Merendree: twee opmerkelijke artefacten uit de bronstijd
JANSSENS, A.
Overleden tijdens legerdienst
MARTENS, A.
Betwisting nopens "den costerelen clockereep" te Hansbeke, anno 1778
MARTENS, A.
Uit het oude fotoalbum: Hansbeekse twens, anno 1916
MARTENS, A.
Enkele fundaties in de kerk van Merendree gedurende de 19e en de 20e eeuw
REDACTIE
Erratum bij "Den Braetshoek, een oud cultuurgoed"
REDACTIE
Errata bij "De Sint-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke (1793-1993). Architectuur en Kunstpatrimonium"
STOCKMAN, L.
De schenking van ridder Jan Van der Meersch (1380)
VAN PAEMEL, M.
De dorpsschool van Poesele
VAN STEENKISTE, G.
De Broederschap van de H. Amandus in Zeveren