Erfgoedvereniging Het Land van NeveleJaarverslagen

1970 - 1974 | 1975 - 1979 | 1980 - 1984 | 1985 - 1989 | 1990 - 1994 | 1995 - 1999 | 2000 - 2004 | 2005 - 2009 | 2010 - 2014 | 2015 - 2019 | 2020 - 2024 |

2015-2019

 

2019

 

We organiseerden:

 

17 februari

50ste algemene ledenvergadering in het teken van onze Poolse bevrijders van september 1944. Programmamaker Bart Verstockt bood ons twee reportages aan: 'Vechten voor geen Vaderland' en 'Sylwester' over de Poolse oorlogsveteraan Sylwester Bardzinski. Daarna uitreiking van de Nevelse huwier aan Marc Beirnaert. 62 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2019, afl. 2, p. 120-124)

 

25 mei

Jaarlijkse bestuursuitstap naar Mechelen, ooit de Bourgondische hoofdstad van de Nederlanden. Op deze zonovergoten zaterdag werden we op sleeptouw genomen door de Mechelse stadsarchitecte Sofie Stevens, de dochter van onze penningmeester. Naast haar deskundige en enthousiaste uitleg liet ze ons enkele leuke en interessante hoekjes van de Dijlestad zien.

 

2 juni

Open Kerkendag in Poesele van 10 tot 18 uur - Vrij orgelpodium op het beschermde Louis Lovaertorgel (1870) met aan het orgel o.m. Jean-Marie Diericx, Dirk Mannekens, Sander De Keukelaere, Foeke Van Acker, Dirk Van Laecke en Florian Rodts. Met dank aan Pieter Lambert, leraar orgel en begeleidingspraktijk in de muziekacademies van Aalter en Deinze voor de medewerking. Het kerkorgel was voor deze gelegenheid prachtig versierd door ons lid Anaïs Peirs.

In de tentoonstelling werd aandacht besteed aan enkele Meetjeslandse meesters: Theodoor Janssens (1852-1899) en zijn opvolger Felix Berijngier (1871-1926) en de lokale beeldhouwer Blondijn Van Haver (1811-1865). Met dank aan ons lid Walter De Smet voor het ter beschikking stellen van zijn postkaartenverzameling. Deze activiteit ging door i.s.m. het Poeselse kerkbestuur.

 

9, 10 en 15 juni

Sinksenkermis Nevele: Tentoonstelling en beeldreportage in zaal De Cichorei in Nevele, die werd samengesteld door het bestuur van de heemkring: 'Het SCHIPDONK-KANAAL tussen Deinze en Merendree' (610 bezoekers). Het Schipdonkkanaal is zowel een natuurlijke als een economische link tussen Deinze en Nevele. Het kanaal is ook de verbinding langs het water tussen het Meetjesland en de Leiestreek én de verbinding van beide regio's met de zee. Tijdens de twee wereldoorlogen was het kanaal het toneel van hevig strijdgewoel. Op maandagvoormiddag kregen we het bezoek van het Koninklijk Parochiaal Zangkoor Sint-Lodewijk-Deerlijk en op zaterdag 15 juni gidsten we de senioren van JCI-Deinze doorheen de tentoonstelling.

 

18 augustus

Gegidste wandeling door de expo 'Gepantserde vleugels' in de Europahallen in Tielt over de bevrijding van België in september 1944. Curator Dirk Verbeke was er onze gids. 28 deelnemers.

 

24 september

Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de vroegere Nevelse scholen en Meigem. In de voormiddag konden de scholen van Merendree en Meigem wandelen langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Er werd gekozen voor een nieuw parcours dat dwars door de groene gordel loopt tussen de Kale en het kanaal waardoor de veiligheid voor de wandelaars aanzienlijk verbeterd werd. Het was de tiende keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte. Het weer was tijdens de namiddag de grote spelbreker.

Dank zij de bereidwilligheid van het personeel van de sportzaal en de bibliotheek konden we onze stoepborden met beelden van feiten die langs het kanaal zijn gebeurd, opstellen in beide gebouwen en daar de nodige uitleg geven. 116 kinderen en hun begeleiders namen aan de activiteit deel. Ze werden gegidst door André Bollaert, Alex Dhondt, Jan Luyssaert en Hugo Schaeck. Na de wandeling ontvingen de leerlingen een exemplaar van de nieuwe speciale brochure waarin het verhaal verteld wordt van de gebeurtenissen langs het Schipdonkkanaal in het begin en op het einde van de Groote Oorlog.

 

11 en 13 oktober

'Hansbeke in oude landkaarten', tentoonstelling samengesteld door onze ondervoorzitter Hugo Schaeck in ons erfgoedcentrum (Hansbekedorp 10a) naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie 'Van Begijnhofstraat tot Zandelaan' uitgegeven door de Hansbeekse dorpskrant Vlakaf en samengesteld door Frank Langeraert.

 

19 oktober

Wandeling langs de trage wegen van Landegem en Merendree en kaasavond in Merendree o.l.v. Luc Bauwens, Jan Luyssaert en Roland Luttens. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2019, afl. 4, p. 98-99)

 

25 oktober

MUDEL - 'Een wonderbaarlijke tuin: een kijk op de flora van het Lam Gods' lezing door Paul Van den Brempt, een enthousiaste bioloog en erfgoedspecialist die het Lam Gods ontleedde op zijn 'eigen wijze'. Een samenwerking mudel - Dunsa - Natuurpunt - Erfgoed Deurle en Het Land van Nevele.

 

22 november tot 13 december

De tentoonstelling 'Het SCHIPDONKKANAAL tussen Deinze en Merendree' stond te kijk in de lokalen van POLS in het Gentiel De Smethuis in de Tolpoortstraat 79 in Deinze.

 

8 december

'De vroege middeleeuwen in groot Nevele: een archeologische blik op de vroegste dorpskernen uit de 6de tot de 9de eeuw' lezing met beeldprojectie in de gemeentezaal van Vosselare door Johan Hoorne. Lezing in de reeks ‘Geschiedenis in het Meetjesland’ georganiseerd i.s.m. de heem en historische kringen van het Meetjesland. 112 aanwezigen.

 

17 december

Persconferentie in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele met een overzicht van onze werking van de voorbije halve eeuw en de voorstelling van ons programma voor 2020 en de aankondiging van de voorzitterswissel.

 

We verleenden onze medewerking aan:

 

30 maart

Onze tentoonstelling 'De familie van Montmorency-Nevele 1422-1592' was te bezichtigen op het 54ste nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen te Wortegem-Petegem rond het thema 'De adel op het platteland'.

 

19 mei

'Het Schipdonkkanaal als militaire verdedigingslinie', lezing door ons bestuurslid Alex Dhondt in het kader van de voordrachtenreeks Geschiedenis in het Meetjesland in gemeenschapscentrum 't Schaapstuk in Zomergem. (80 aanwezigen)

 

6 juni

Voor de jaarlijkse bijeenkomst van de kerkfabrieken uit Deinze werd een uiteenzetting gegeven (André Bollaert) over de geschiedenis van Poesele kerk en parochie en werd de tentoonstelling van Open Kerkendag met aandacht voor enkele Meetjeslandse meesters aan de aanwezigen voorgesteld (61 aanwezigen).

 

15 juni

JCI Deinze maakte zijn tweede ontdekkingstocht in het Land van Nevele. Voor de uitwerking van hun programma en hun begeleiding konden ze rekenen op onze ondervoorzitter Stefaan De Groote. Langs het parcours werden ze o.a. gegidst door onze bestuursleden André Bollaert (tentoonstelling Schipdonkkanaal) en Hugo Schaeck (Renaat De Rudder) en in de kerk van Merendree en omgeving was ons lid Jan Pauwels hun gids. Tijdens de tocht bespeelde organist Dirk Decaluwé de orgels van Deinze, Bachte en Nevele.

 

21 en 23 juni

We scanden en leverden het fotomateriaal naar aanleiding van 50 jaar WZC-Ter Leenen in Nevele.

 

30 juni tot 27 juli

Medewerking aan de expo 'Gepantserde vleugels' in Aalter. Door de toevoeging van foto’s uit Hansbeke, Nevele, Vosselare en Sint-Martens-Leerne had de expo een regionaal karakter. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2019, afl. 3, p. 3-8)

 

6 augustus tot 15 september

Medewerking aan de expo 'Gepantserde vleugels' in Tielt. Door de toevoeging van foto’s uit Hansbeke, Nevele, Vosselare en Sint-Martens-Leerne had de expo een regionaal karakter. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2019, afl. 3, p. 3-8)

 

31 augustus en 1 september

De tentoonstellingspanelen over het werk van Theodoor Janssens (1852-1899) en zijn opvolger Felix Berijngier (1871-1926) waren te zien op het weekend van Hapje Tapje in het vroegere gemeentehuis van Nevele. Onze kring zorgde ook voor de permanentie tijdens deze tentoonstelling.

 

1 september

Medewerking aan de expo over de uitwijking naar Moline (V.S.) tijdens de jaarlijkse Erfgoedbeurs van VVF Tielt in de Europahallen aldaar onder de titel: Poeselse uitwijking naar Moline. De tentoonstelling werd geopend door ons lid Patrick Van Nevel, Belgisch ereconsul in Moline en Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester van Tielt.

 

6 september tot 6 oktober

Expositie van onze reizende Buysse-tentoonstelling 'Mijnheer Cyriel' in de foyer van het CC Leiespiegel naar aanleiding van de 23 opvoeringen van het toneelstuk Het gezin Van Paemel van Cyriel Buysse. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling en de opvoering van het toneelstuk werkten we mee aan de herwerking van de tentoonstellingsbrochure. Ze werd herdrukt door het 'mudel' en werd gratis ter beschikking gesteld aan de bezoekers.

 

8 september

Open Monumentendag in Nevele en Meigem - OMD-Nevele-voorzitter Hugo Schaeck in de voormiddag nog wat nerveus ijsberend door de overtrokken hemel en de regen, haalde in de namiddag opgelucht adem toen de zon er doorbrak. OMD in Nevele was opnieuw een succes met 620 bezoekers voor de vroegere brouwerij Braet, 710 voor de woning van burgemeester Loontjes en 810 voor villa 't Bolleken. Enkel vorig jaar telde OMD-Nevele meer bezoekers. Opnieuw maakten we kennis met veel Deinzenaars die naar Nevele afzakten om het Land van Nevele beter te leren kennen. Voor onze kring werkten mee: Hugo Schaeck en Vera Van Rysselberghe, André en Nelly Stevens, Stefaan De Groote en André Bollaert. Zij konden rekenen op de medewerking van Roland Luttens, Patrick De Decker, Adelin Haelvoet en Chris Fermon.

 

14 september

We waren opnieuw aanwezig (Stefaan De Groote en Patrick Tuytschaever) op de jaarlijkse boekenmarkt van Bachte. Vier nieuwe leden vonden er de weg naar onze kring.

 

29 september

Gildedag schuttersgilden in Deinze (Saveryspand). We stelden ons archief van de Sint-Sebastiaansgilden van Nevele en Merendree ter beschikking van de organisatoren.

 

17 oktober

Op de Youca-Zuiddag engageren zich jaarlijks talrijke jongeren om bij een bedrijf of vereniging een dagje te gaan werken. Het loon dat ze verdienen gaat naar een goed doel. Onze heemkring werkt hier graag aan mee. Jarne Vanrumste kwam onder begeleiding van Hugo Schaeck onze landkaarten inventariseren. Het resultaat van zijn werk kan je vinden op onze website.

 

20 oktober

Honderdste verjaardag van de zegening van de hoeksteen van de Sacred Heart Church in Moline (V.S.). Het Land van Nevele stapte mee in de herdenkingsoptocht. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2019, afl. 4, p. 72-85)

 

25 oktober tot 11 november

Deelname met expopanelen over enkele lokale kunstenaars (Theodoor Janssens, Felix Berijngier en Blondijn Van Haver) aan 'KIJK!Meetjeslandse Meesters' in het kasteel van Poeke. 1500 bezoekers.

 

'Erfgoedcentrum Het Land van Nevele', onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maanden juli en augustus, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 u. We noteerden in totaal 439 geregistreerde bezoeken voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering. We stelden ons erfgoedcentrum ter beschikking voor de werkvergaderingen van OMD en IOED Meetjesland (Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) en de boekvoorstelling en boekenverkoop van Vlakaf.

 

Ons erfgoedcentrum ontving in 2019 diverse schenkingen onder meer van: Anna Beirnaert, André Bollaert, Johan Cornelis (Nevele), Godeliva De Boever, Claudine De Neef, Gustaaf Derdyn, Alfred Duerinck, Walter De Smet, Peter Dhondt, Joan Joos, Guy Lambrecht, Hugo Schaeck, Patrick Tuytschaever, Bert Vanacker, Rita Van De Putte, Gerard Van Vooren.

 

We verstuurden 12 nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen.

 

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd totaal vernieuwd door onze webmaster Catherine De Groote. Al onze publicaties tot en met 2010 kunnen er nu digitaal op geraadpleegd worden. Het aantal bezoekers varieert sterk van maand tot maand. Zo raadpleegden minimum 304 (juli) en maximum 639 (oktober) personen onze website en noteerden we in 2019 in totaal 5.215 gebruikers die 26.168 pagina's op onze website aanklikten voor info of onderzoek.

Voor de website www.ethesis.net waar alle wetenschappelijke richtingen aan bod komen noteerden we 6.978 gebruikers met als drukste maand januari met 813 gebruikers en als kalmste maand juni met 410 gebruikers. Zij klikten de startpagina van de site 11.211 keer aan. Het aantal geraadpleegde bladzijden loopt in de vele honderdduizenden.

 

Onze Facebookpagina, actief sinds eind 2013, zag zijn aantal volgers op 31 december 2019 opklimmen tot 2689 (2446 eind 2018).

 

Ons bestuur vergaderde vijf maal en we namen deel aan de vergaderingen van Erfgoedoverleg Meetjesland en POLS Leieland. We beantwoordden tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en cultuurbeleids-coördinatoren en gaven advies inzake roerend- en onroerend erfgoed.

 

We waren vertegenwoordigd op de vergaderingen van IOED (Hugo Schaeck), de viering van 80 jaar Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap in Weert (Nederland) op 24 maart (André Bollaert), de voorstelling van het eerste tijdschrift van Erfgoed Aalter op 27 maart (Stefaan De Groote) en de oprichtingsvergadering van de nieuwe cultuurraad in Deinze (André Bollaert en Hugo Schaeck). Nog in dezelfde maand namen we (André Bollaert, Jan Luyssaert en Hugo Schaeck) op 22 maart deel aan de prospectie van het kerkhof van Nevele samen met de leden van de werkgroep Funerair erfgoed Deinze.

 

Onze voorzitter nam deel aan de viering van 100 jaar ereconsulaat van Moline (V.S.) in Coal Valley op donderdag 17 oktober en op zaterdag 19 oktober werd het Center for Belgian Culture (CBC) in Moline bezocht en werd daar een korte uiteenzetting gegeven over Het Land van Nevele en zijn werking. Op 25 oktober vertegenwoordigde onze voorzitter de kring op de voorstelling van de internationale uitgave van de strip The balance of power van de Nevelse kunstenaar Gilbert Declercq in de NAVO-gebouwen in Brussel.

We werkten mee met stadsdichter Steven Van de Putte en bezorgden hem de nodige achtergrondinformatie voor de eerste gedichtenkaart over Merendree die in de loop van november verscheen.

 

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen vier maal, goed voor 474 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2019 telden we 652 betalende abonnees, ons hoogste ledenaantal ooit (636 in 2018, 631 in 2017 en 545 in 2016). De meeste van onze leden (420) komen uit 'DEINZE, het Land van Nevele' waarvan 263 uit het vroegere Nevele. Verdeeld over de zes deelgemeenten geeft dit het volgende resultaat: Hansbeke 35, Landegem 68, Merendree 32, Nevele 74, Poesele 32 en Vosselare 22. Uit het vroegere Deinze tellen we 157 leden, waarvan 82 uit Deinze zelf, 18 uit Bachte-Maria-Leerne, 12 uit Meigem, 11 uit Zeveren, 8 uit Sint-Martens-Leerne en Petegem, 7 uit Astene en Vinkt, 3 uit Wontergem en 1 uit Gottem. In Aalter telden we 51 leden waarvan 24 uit Lotenhulle en 17 uit Aalter zelf. In Gent stad telden we 29 leden; in Drongen 16, in Lievegem (Lovendegem en Zomergem) 15, in Sint-Martens-Latem 10 en in Tielt 8. Vijf leden komen uit het buitenland, 2 uit de Verenigde Staten, 1 uit Indonesië, 1 uit Namibië en 1 uit Nederland. Het grootste aantal leden komt uit de Beentjesstraat in Poesele met 11 leden op 37 bewoonde huizen.

 

We sloten het werkjaar af met een interview in de studio Radio Tequila in Petegem waarin een overzicht werd gegegen van de voorbije 50 jaar Het Land van Nevele en waarin de voorzitterswissel van 2020 werd bekend gemaakt.

 

2018

 

We organiseerden:

18 februari
49ste algemene ledenvergadering met lezing door dr. Johan Decavele over 'Het Land van Nevele in de reformatietijd' en uitreiking van de Nevelse huwier aan Luc Bauters. 63 aanwezigen.

25 februari
Wandeling 'Ooidonk: van wilde rivierbedding tot statig renaissancekasteel' een samenwerking met Natuurpunt Deinze-Zulte en Dunsa; 150 à 200 wandelaars.

15 april
Met de Milieuboot op het Schipdonkkanaal tussen Deinze en Merendree en uitreiking van de Nevelse huwier aan Alex Dhondt; 60 aanwezigen.

1 mei
JEAN DE NIVELLE is van ons!! Om 10 u 30 werd aan de kerk van Nevele een kunstwerk onthuld van de Nevelse kunstenaar en striptekenaar Gilbert Declercq. Het is de voorstelling van het Franse gezegde 'c'est comme le chien de Jean de Nivelle, il s'enfuit quand on l'apelle' (Het is zoals de hond van Jean de Nivelle, die weg loopt als men hem roept). Jean de Nivelle(s) is in de Waals-Brabantse folklore vooral gekend als de klokkenluider van de collegiale Sint-Gertrudis in Nijvel. Sinds de 17de eeuw is men hem gaan verwarren met Jan van Montmorency, heer van Nevele, en dat is tot voor enkele decennia zo gebleven.
Tijdens het herdenkingsjaar Egmont & Horn heeft onze kring deze gehistoriseerde blunder rechtgezet door Jean de Nivelle, eigenlijk Jan I van Montmorency-Nevele terug thuis te brengen met een kunstwerk dat van 1 mei tot 30 november 2018 bevestigd was aan de oostzijde van de kerk van Nevele, de kerk waarin hij in 1477 werd begraven. De onthulling gebeurde in samenwerking met Feestcomité Niet Versaegen Nevele dat na de onthulling de vijftig aanwezigen een drankje aanbood. Dit gebeuren trok ook de aandacht van de Franstalige pers in België met bijdragen in La Meuse en La Nouvelle Gazette.

20 en 21 mei
Sinksenkermis Nevele: Herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog met een diareportage en van de 450ste verjaardag van de terechtstelling van de graven Egmont en Horn met een tentoonstelling. Uitreiking Nevelse huwier aan Peter Korten en Olivier Van Rode.

5 juni
'In het Land van Filips van Montmorency.' De fietstocht van zo’n 25 km liep over de deelgemeenten Nevele, Vosselare, Sint-Martens-Leerne, Deurle en Bachte-Maria-Leerne. Het was een organisatie van de heemkringen Het Land van Nevele en Arthur Verhoustraete en de historische kring Dunsa met de medewerking van OKRA-Nevele, Erfgoed Deurle, Bloso en Garage Wille. Onze gidsen waren Luc Bauters, André Bollaert, Eliane De Poorter, Piet Moerman, Hugo Schaeck en Raf Van Lerberge. De tocht werd in goede banen geleid door de seingevers van OKRA-Nevele. De deelnemers kregen een geïllustreerde brochure aangeboden samengesteld door André Bollaert i.s.m. Luc Bauters. Een aangepaste versie van de brochure verscheen in ons laatste tijdschrift van 2018.

8 september tot 31 december
Tentoonstelling 'Poesele in de pers door de jaren heen' in de Sint-Laurentiuskerk van Poesele. Een tentoonstelling van krantenknipsels over Poesele van de 18de tot 20ste eeuw naar aanleiding van de inhuldiging van de hernieuwde dorpskern in Poesele.

25 september
Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Juist geteld 198 Nevelse schoolkinderen en hun begeleiders stapten mee op langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Het was de negende keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte. Dit jaar waren de gidsen André Bollaert, Alex Dhondt, Chris Fermon, Jan Luyssaert, Patrick Tuytschaever en Hugo Schaeck.
Na de wandeling ontvingen alle leerlingen een exemplaar van de speciale brochure die ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe monument op 19 augustus werd gedrukt.

20 oktober
Wandeling langs de trage wegen van Landegem en Merendree met aandacht voor het oorlogsgebeuren in 1914 en 1918. De opbrengst van deze activiteit ging integraal naar de dagelijkse werking van Munnange in Oeganda. Munnange is een Belgische vzw met een centrum voor psychosociale begeleiding in Entebbe, Oeganda.

We verleenden onze medewerking aan:

5 februari
Lezing 'De heren en dames van Nevele' door André Bollaert in brasserie-hotel Antje van de Statie in Weert (Nederland). Een organisatie van het Koninklijk Limburg Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en Stichting De Aldenborgh in de aanloop naar het Filips van Hornejaar in Weert. 

23 februari
Onze voorzitter André Bollaert werkte mee aan de toeristische verkenningstocht door Nevele en deelgemeenten met 'Het Treintje' dat tijdens de zomermaanden door Nevele toerde.

29 april
Panelgesprek 'Wielersport' in De Koperen Leeuw in Eeklo in het kader van 'Geschiedenis in het Meetjesland' met o.a. André Bollaert over de vroegste geschiedenis van de wielersport in het Meetjesland en het Land van Nevele.

2 juni
JCI Deinze ontdekt (het Land van) Nevele. Met een volle nostalbus vanuit Deinze trokken de leden van JCI-Deinze & Leiestreek op ontdekkingstocht in Nevele. Voor de uitwerking van hun programma konden ze rekenen op onze ondervoorzitter Stefaan De Groote. Langs het parcours werden ze gegidst door onze bestuursleden André Bollaert, Stefaan De Groote, Alex Dhondt en Hugo Schaeck en Nevels burgemeester Cornelis gidste het gezelschap in zijn Hansbeke.

17 juni
Voor het fusiefeest van Deinze en Nevele in de tuinen van Kasteel Ooidonk en de daarbij horende fietszoektocht (die liep tot eind september) schreef André Bollaert mee aan de teksten en verzorgde hij mee de redactie van de toeristische brochure Ontdek met de heren van Nevele ‘Deinze, Het Land van Nevele’ waarin de graaf van Horn speciaal in de kijker werd geplaatst. Het aantal deelnemers is niet gekend. Er kwamen 244 geldige wedstrijdformulieren binnen, waarvan 111 deelnemers alles juist hadden. De volgende winnaars kwamen uit de bus: Sarah Moreels, Oudenaarde; Jan Decabooter, Deinze; Gilbert Martens, Hansbeke; Ellen Pecqueur, Deinze; Etienne De Ketelaere, Nazareth en Maria Van De Vyver, Deinze. De zes winnaars kregen als extra een jaarabonnement 2019 op ons tijdschrift Het Land van Nevele aangeboden door onze kring.

21 juni
Vergadering dekenale ploeg dekenaat Deinze - André Bollaert gaf er uitleg over geschiedenis van de kerk en donjon van Nevele.

4 augustus
Medewerking aan de voorbereiding en de ontvangst op het gemeentehuis van Nevele van de Amerikaanse familie Van Wanseele. 

19 augustus
Onthulling van het monument voor de slachtoffers gevallen tijdens het bevrijdingsoffensief van Landegem in oktober en november 1918. Meer dan 700 aanwezigen. Er werden 500 brochures uitgedeeld die door het bestuur van onze kring was samengesteld. 

9 september
Open Monumentendag in Vosselare - OMD-Nevele-voorzitter Hugo Schaeck verwoordde het kort als volgt: Open Monumentendag 2018 in Vosselare was een voltreffer! Bij de ijskelder werden 1184 bezoekers geteld, in de Pastoorshoek ongeveer 1.000 en in de kerk 530. Voor Het Land van Nevele werkten mee: Hugo Schaeck (OMD-Nevele voorzitter), Vera Van Rysselberghe, André en Nelly Stevens, Alex Dhondt, Patrick Tuytschaever en André Bollaert. Zij konden rekenen op de medewerking van Nevels cultuurbeleidscoördinator Baukis De Decker, Roland Luttens, Patrick De Decker, Rudi Dhoore, Julie De Langhe, Adelin Haelvoet, Chris Fermon, Kurt Naert en Jan Pauwels. De goede samenwerking met OMD-Deinze was zeker mede bepalend voor het succes.

11 september
André Bollaert en Hugo Schaeck ontvingen in ons erfgoedcentrum de Nederlandse kunstenares Annelien van Kempen uit Voorburg die een studie maakt over de meelzakken uit WO I die door Amerikaanse weldoeners naar ons land werden gestuurd in het kader van het Committee for Relief in Belgium (CRB) dat onder leiding stond van de Amerikaan Herbert Hoover, die in 1929 Amerikaans president werd. De kunstenares was uiterst opgetogen dat ze van de heemkring de mogelijkheid kreeg om onze meelzak aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Het resultaat van haar studie kan men lezen op: http://meelzak.annelienvankempen.nl/blog/een-bekende-vlaamse-meelzak-in -het-land-van-nevele/

15 september
Onder een stralend zonnetje hield onze ondervoorzitter Stefaan De Groote onze boekenstand open op de jaarlijkse boekenmarkt in Bachte.

30 september
Panelgesprek 'Oorlogsmonumenten Eerste Wereldoorlog' in het kader van 'Geschiedenis in het Meetjesland' in de kerk van Adegem met de sterk gewaardeerde medewerking van ons bestuurslid Alex Dhondt. 

18 oktober
Youca-Zuiddag, die met de opbrengst van het studentenvrijwilligerswerk een jongerenproject steunt in Ecuador. Een enthousiaste Sien Dominicus uit Deinze kwam mee orde scheppen in de inventarisatie van onze oude plannen en prenten en de stock van oude tijdschriften. Ze werd er deskundig bijgestaan door onze erevoorzitter Jan Luyssaert en ondervoorzitter Hugo Schaeck.

19 oktober
Herdenkingsmisviering in de kerk van Nevele met een Latijnse mis naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de vernieling van de Nevelse kerktorens tijdens WO I. Aansluitend werden de honderd aanwezigen uitgenodigd naar twee beeldreportages in het parochiaal centrum over de oorlogsvernielingen van toen in de zes Nevelse dorpen samengesteld en ingeleid door onze heemkring. Het Comité Groote Oorlog 2014-2018 bood aan de aanwezigen een receptie aan.

24 oktober
Eerste hulp bij GDPR in De Klaproos in Landegem. Een studieavond voor erfgoedverenigingen over de nieuwe Europese regels om de persoonsgegevens van burgers beter te beschermen. Een organisatie van Heemkunde Vlaanderen i.s.m. COMEET Erfgoedcel Meetjesland en heemkundige Kring Het Land van Nevele.

11 november
Herdenking wapenstilstand in Nevele kerk en omgeving met evocaties in de kerk van Nevele. Er werden fragmenten voorgelezen en opgevoerd uit de brieven en dagboeken van Renaat De Rudder en Florimond Pynaert en uit het dagboek van frontarts Max Deauville door Pat Mechele, Robbe Devreese en Joren Debrabander. De kerkdienst werd mede opgeluisterd door Rik Loobuyck. Onze bestuursleden André Stevens en Patrick Tuytschaever zorgden voor de technische bijstand waarbij ze konden rekenen op de sterk gewaardeerde medewerking van Marc Beirnaert en de helpende handen van cubeco Baukis De Decker. Tijdens de kerkdienst werden de talrijk aanwezige kinderen rondgereden met leger-voertuigen, een initiatief van de plaatselijke NSB-afdelingen. Tijdens kerkdienst was er een projectie van de namen van alle gekende militaire en burgerlijke slachtoffers van beide oorlogen die door onze kring was samengesteld.

9 december
'Ge zijt allemaal welgekomen'. Lezing door prof. Dirk de Geest in OC Merendra in het kader van 'Geschiedenis in het Meetjesland'. Wie dacht dat poëzie enkel vandaag op een podium gebracht wordt voor een breder publiek, was verrast te vernemen dat de Vlaamse Poëziedagen eertijds honderden (soms meer dan duizend) mensen op de been brachten, die urenlang luisterden naar kritische voordrachten en vooral naar dichters en gedichten van uiteenlopende pluimage. Het initiatief was het levenswerk van een landelijke pastoor, Basiel de Craene, die zelf als schrijver actief was. De Craene verwierf vooral bekendheid van 1937 tot aan zijn dood in 1956 met de organisatie van de Vlaamse Poëziedagen. Daarop kwamen dichters en belangstellenden bij elkaar om samen naar poëzie en lezingen te luisteren, eerst in Ooidonk en later te Merendree. In een wervelende lezing, doorspekt met anekdotes nam prof. de Geest de zowat 50 aanwezigen mee in het dagelijkse wel en wee van de Merendreese dorpspastoor Basiel De Craene en zijn levenswerk.

13 december
Onze voorzitter André Bollaert sloot het werkjaar van onze zustervereniging Dunsa af met een lezing over de heren en dames van Nevele in zaal De Bierenoogst van het Museum van Deinze en de Leiestreek (mudel) voor zo'n 60 aanwezigen.

'Erfgoedcentrum Het Land van Nevele', onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maanden juli en augustus, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op de nodige begeleiding voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 477 geregistreerde bezoeken (445 in 2017 en 487 in 2016) voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering. Zo stelden we ons erfgoedcentrum steeds ter beschikking voor de werkvergaderingen van het Nevels Comité Groote Oorlog 2014-2018 en OMD-Nevele.
In de werkgroep straatnamen die werd opgericht naar aanleiding van de komende fusie tussen Deinze en Nevele werd de heemkring vertegenwoordigd door André Bollaert en Jan Luyssaert. Het zijn vooral de toponymische studies van onze erevoorzitter die gebruikt werden voor het voordragen van de nieuwe straatnamen. In het kader van de herdenking van Egmont en Horn hebben we voor de Berkenlaan die in Nevele evenwijdig loopt met de Graaf van Hoornestraat de naam 'Egmontstraat' voorgesteld die door het schepencollege werd aanvaard en in de raadszitting van de gemeenteraad van Nevele van 26 juni 2018 definitief werd bevestigd.

Op woensdag 2 mei waren we present op de persconferentie waar door vzw De Kwelm de cast werd voorgesteld van 'Het gezin van Paemel', het toneelstuk van Cyriel Buysse dat de opener wordt van het gloednieuw CC Leietheater in Deinze en waar onze reizende Buyssetentoonstelling van 6 september tot 6 oktober 2019 zal geëxposeerd worden. We werkten mee aan de voorbereiding van de Nevelse sinksenstoet en de tentoonstelling over 200 jaar Sint-Sebastiaanschuttersgilde in Nevele.

Ons erfgoedcentrum ontving in 2018 diverse schenkingen onder meer van: André Bollaert, Romain De Bouver, René De Brabander, Stefaan De Groote, Lieven en Catherine De Ruyck-De Groote, Walter De Smet, Alfred Duerinck, Jan Luyssaert, Kathleen Michiels, Hugo Schaeck, Paul Van Damme, Elie Verleysen en Lieve Vleurick.

Ons bestuur vergaderde vier maal en we namen deel aan de vergaderingen van Erfgoedoverleg Meetjesland en de werkgroep De Bevrijding. We beantwoordden talrijke vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en cultuurbeleidscoördinatoren en gaven advies inzake roerend en onroerend erfgoed.

Onze vereniging kreeg een plaats in de 'De Meetjesland Bucketlist' van 2018 (p. 71) als één van de tips om het vlakke Meetjesland buitenste binnen te ontdekken en voorzitter André Bollaert kreeg er de symbolische vermelding van 'Meetjesland ambassadeur' opgekleefd. Onze activiteiten kregen regelmatig aandacht in de pers en de organisatie van de herdenkingsfietstocht en het schilderij van Jean de Nivelle van kunstenaar Gilbert Declercq aan de kerk van Nevele konden ook rekenen op de interesse van de regionale televisiezender AVS.

 

2017

We organiseerden: 

19 februari
48ste algemene ledenvergadering met een opvoering van “De Biezenstekker” en de uitreiking van de Nevelse huwier. In De Cichorei in Nevele, 85 aanwezigen.

12 maart
Aperitiefgesprek naar aanleiding van “35 jaar bibliotheek en erfgoedcentrum Het Land van Nevele” in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke met als gastspreker Filip Bastiaen, voorzitter van het Historisch Genootschap van het Meetjesland over: “De landsman van de politiemacht: veldwachters in de 19de eeuw”, 35 aanwezigen. 

23 april tot en met 20 mei
Erfgoeddag 2017. Tentoonstelling “Een mantel van zorg, een geschiedenis van de zorg in Nevele” en voorstelling van de nieuwe Nevelse reus “Zuster Wilfrieda”.
De tentoonstelling belichtte enkele facetten van zorg in Nevele. Er werd gekozen voor de zorg voor de mensen, georganiseerd door de wereldlijke– of geestelijke overheid of de barmhartige burger. De tentoonstelling was “een geschiedenis”, niet “de geschiedenis”van de zorg in Nevele.
Als symbool voor de zorg in Nevele werd gekozen voor een mantel gemaakt door mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Daarna kwam de idee om een reus of reuzin te maken die de mantel zou dragen waarbij iedereen zich zou kunnen herkennen in dit collectieve werk.De keuze viel op Zuster Wilfrieda, een kloosterzuster van de orde van de Heilige Vincentius à Paulo uit Deftinge; een orde die bijna 130 jaar instond voor de zorg in Nevele. In plaats van een eentonig zwart habijt krijgt ze een bontgekleurde mantel van zorg omgord. Het is geen louter christelijk symbool geworden maar een universeel symbool waarin alle religieuze en filosofische strekkingen zich in kunnen vinden. 150 aanwezigen op de openingsplechtigheid. Veel bezoekers, ook enkele groepen; aantal niet gekend.

14 mei
DE HEREN EN DAMES VAN NEVELE, lezing met diavoorstelling door André Bollaert.Deze voordracht kaderde in de lezingenreeks 2017 “Geschiedenis in het Meetjesland”, een samenwerking tussen meerdere kringen met ‘historische’ inslag. 87 aanwezigen. 

4 en 5 juni
Sinksententoonstelling. Zaal De Cichorei, Nevele.“TE LAND, TE WATER EN PER SPOOR IN NEVELE”, tentoonstelling en diavoorstelling van de geschiedenis van de Nevelse bruggen en foto'svan meer dan een eeuw geschiedenis van het goederen- en personenvervoer in Nevele. Samenstelling en teksten: Luc Bauwens, André Bollaert,Jan Luyssaert m.m.v. Hugo Schaeck, André Stevens en Patrick Tuytschaever. Diareportage:Luc Bauwens. Vormgeving en realisatie tentoonstelling: Alex Dhondt. 550 bezoekers. 
Tijdens de voormiddag hadden we het genoegen om, nauwelijks één jaar na ons 500ste lid het 600ste lid van onze vereniging te huldigen. Deze eer viel te beurt aan Jozef Standaert en zijn echtgenote Ani Van Haver uit Sint-Martens-Leerne. Zij zijn afkomstig uit Landegem en Nevele.

9 juli
Uitreiking bedevaartvaantjes. 33ste en laatste uitdeling van bedevaartvaantjes van de Heilige Donatus in de Sint-Laurentiuskerk van Poesele. De beeltenis van de donderheilige op het prentje van dit jaar is ontleend aan het schilderij van Scheirs uit 1860 dat zich achteraan in de kerk bevindt. Met het in voege treden van het kerkenplan in Nevele zal vermoedelijk ook de kerk van Poesele onttrokken worden aan de eredienst. Zo werd op zondag 9 juli, na de hoogmis van 10 u 30 voor de 33ste en laatste maal een nieuw bedevaartvaantje van de 'donderheilige' uitgereikt.
De afbeelding van de heilige is geprojecteerd op een muur van stenen die symbool staat voor de onlangs gerestaureerde Sint-Laurentiuskerk. Het vaantje met de rechte hoek rechts (25,5 x 18,5 cm) werd gerealiseerd door André Bollaert en Sylvie Dekens. Er werden 120 vaantjes gedrukt op 120 gr wit papier waarvan er 49 werden uitgedeeld in de kerk en 42 werden opgestuurd naar of afgehaald door verzamelaars van devotionalia. De overblijvende vaantjes werden bij het versierde beeld van de heilige ter beschikking gelegd van de geïnteresseerden.

23 september
Bestuursuitstap.We waren met 20 deelnemers voor onze jaarlijkse bestuursuitstap die in het teken stond van geplande activiteiten rond de 450ste verjaardag van de onthoofding van de graven Egmont en Ho(o)rn(e) op de Grote Markt van Brussel op 5 juni 2018.
In de voormiddag bezochten we Zottegem waar Olivier Van Rode (voorzitter Cultuurwerking Sotteghem en Belgisch initiatiefnemer van het project 450 jaar Egmont & Horn) onze gids was. Na eventjes te hebben stilgestaan bij het standbeeld van Egmont bezochten we de kerk van Zottegem en de grafkelder van Lamoraal van Egmont. Vandaar gingen we naar het Egmontkasteel waar we een bezoek brachten aan de ridderzaal, de boekenzolder, de Napoleontische zaal en het bureau van de bibliothecaris. Na het middagmaal in de schaduw van Egmont in restaurant 'De Kring' op de markt van Zottegem reden we naar de Geuzenhoek (de wijk Korsele) in Sint-Maria-Horebeke zo’n 10 km verder.
Daar werden we opgewacht door een enthousiaste Wilfred De Jonge. We werden ontvangen in het voormalig protestants schooltje dat we bereikten via de Koning Willemdreef. Daar kregen we een interessante diareportage te zien over het ontstaan en de geschiedenis van de protestantse gemeenschappen in de Vlaamse Ardennen. De huidige protestantse gemeenschap telt nog zo'n 80 leden waarvan bijna de helft nog de wekelijkse zondagdienst bijwoont. Na een rondleiding rond het kerkhof (destijds geschonken door koning Willem I in 1820) en een bezoek aan de huidige kerk uit 1872 (gebouwd met giften uit de buurlanden en Engeland en Rusland) leidde onze gids ons naar het Protestants Historisch Museum Abraham Hans. Daarna gingen we zoals gebruikelijk, een natje nuttigen waarbij de keuze viel op de Ter Biestmolen in Zwalm.

26 september
Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Meer dan honderdtwintig Nevelse schoolkinderen en hun leerkrachten stapten mee op door het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog in Landegem. Het was de zevende keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte.
De kinderen en hun begeleiders werden aan de parking voor de sporthal onthaald door Trees Coppieters en geleid door Jan Luyssaert, Alex Dhondt, Julie De Langhe en Hugo Schaeck langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Langs het parcours waren stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen langs het Schipdonkkanaal zo'n eeuw geleden. Aan het erepark op het kerkhof van Landegem werd de wandeling ontbonden. De kinderen kregen als aandenken de brochure “1914-1918, Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door de heemkring.

8 oktober
Verkenningstocht door de vallei van de Kale tussen Merendree en Vinderhoute. De opbrengst van deze activiteit ging integraal naar de dagelijkse werking van Munnange in Oeganda. Munnange is een Belgische vzw met een centrum voor psychosociale begeleiding in Entebbe, Oeganda. Mensen komen naar het centrum met allerlei vragen rond alcoholverslaving, huiselijk geweld, mishandeling, stress, enz.
Munnange staat voor laagdrempelige, toegankelijke en gratis hulpverlening. De maatschappelijke zetel is gevestigd in Gent. Maika Luyssaert, de dochter van onze erevoorzitter Jan Luyssaert, is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Gezien de grote opkomst van het aantal wandelaars werden vier gidsen opgetrommeld. Naast Jan Luyssaert namen onze bestuursleden Luc Bauwens en Alex Dhondt en natuurgids Stephan Boulez (Natuurpunt – De Ratel) de talrijke wandelaars op sleeptouw. De dag werd afgesloten met een reportage over de werking van Munnange en een gezellige kaas- en wijnavond met zo'n 120 gegadigden.

We verleenden onze medewerking aan:

16 februari
We traden op als medeorganisator van het erfgoedoverleg van Erfgoedcel Meetjesland in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele. Na de vergadering werd er met de collega's van de erfgoedorganisaties in het Meetjesland geklonken op het nieuwe jaar in het nieuwe Café Dhaenens.

3 maart
Lezing “Vogels in de kunst” door Mathias De Poorter in het Museum van Deinze en de Leiestreek. Een samenwerking van Natuurpunt Deinze, DF Deinze, Mudel, Dunsa en onze kring. 150 aanwezigen.

29 april
Meer dan 130 jaar geleden verliet een Van Wanseele Nevele voor een onbekende toekomst. Vier generaties later keert een achterkleinzoon terug naar de geboortegrond van zijn overgrootvader. Medewerking aan de voorbereiding en de ontvangst op het gemeentehuis van Nevele van Armand en Amy Van Wanseele.

5 mei
Voorzitter André Bollaert nam deel in het panel aan de studienamiddag van Heemkunde Vlaanderen in Dilbeek om toekomstige trekkers in te leiden in de methodiek van een Buurten met Erfgoed-traject. Nevele was in 2015 één van de piloottrajecten dat voor het erfgoedinhoudelijke werd gedragen door onze kring.

11 mei
Project 450 jaar Egmont en Horn. Voorzitter André Bollaert nam deel aan de werk- en overlegvergadering in het historische begijnhof van Breda met deelname van heem- en historische kringen uit België en Nederland.

26 juni
Deelname van onze ondervoorzitter Stefaan De Groote aan de gesprekstafel ingericht door Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe organisatie conform het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.

26 augustus
Viering 300 jaar Handboogschuttersvereniging St.-Sebastiaan Merendree.
Gelegenheidstoespraak door erevoorzitter Jan Luyssaert en medewerking aan de tentoonstelling.

10 september
Open Monumentendag in Landegem en Nevele – “Een eerbetoon aan Renaat De Rudder”. In 2017 was het 100 jaar geleden is dat Renaat De Rudder, een van onze Landegemse oorlogsvrijwilligers sneuvelde aan het IJzerfront. Op 12 oktober 1914, op 16-jarige leeftijd, meldt hij zich met vier Landegemse vrienden aan als oorlogsvrijwilliger. Aan het front groeide zijn ongenoegen tegen de hoofdzakelijk Franstalige militaire top terwijl het grootste deel van zijn Vlaamse kameraden-frontsoldaten enkel Vlaams sprak. Hij verzet zich sterk hiertegen en wordt zo een van de voorvechters van de Vlaamse Beweging. Ter gelegenheid van de 13de IJzerbedevaart werd zijn stoffelijk overschot, samen met dit van zeven andere Vlaamse gesneuvelden, in de crypte onder de IJzertoren bijgezet.
De opengestelde monumenten met tentoonstelling en aanwezige gidsen in Landegem waren: Het Blauw Huis, 't Schaaphof, Villa dokter Kluyskens en de hovenierswoning van de familie De Rudder. In Nevele werd de “Donjonwoning” als één van de drie laureaten van de Onroerenderfgoedprijs 2017 van Vlaanderen open gesteld. Een bewegwijzerde fietstocht verbond de Landegemse monumenten. Het Land van Nevele verzorgde de OMD-brochure. De leden van De Kunstgreep en de gemeenteschool Landegem verzorgden een kunsttentoonstelling over Renaat De Rudder en over de Eerste Wereldoorlog in 't Schaaphof. Aan de kinderzoektocht deden 55 kinderen mee. Bij elkmonument werden tussen de 400 en de 750 bezoekers geteld. Voor het Land van Nevele werkten mee: Hugo Schaeck (OMD-Nevele voorzitter), Vera Van Rysselberghe, André en Nelly Stevens, Alex Dhondt, Patrick Tuytschaever en André Bollaert.

6 oktober
Op de uitreiking van de tweede Vlaamse Onroerenderfgoedprijs in zaal Roma in Borgerhout was onze kring, op uitnodiging van de familie Schelstraete vertegenwoordigd door ons bestuurslid en Nevels OMD-voorzitter Hugo Schaeck en onze voorzitter André Bollaert. De donjonwoning van de familie Schelstraete kaapte er met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen de publieksprijs weg, een prijs waarvoor onze kring een intense campagne had gevoerd.

13 oktober
Project 450 jaar Egmont en Horn. André Bollaert nam deel aan de werk- en overlegvergadering in de raadszaal van het stadhuis van Weert (Nederland). Daarna werden de belangrijkste plaatsen bezocht gelinkt aan de familie Horn en Filips van Montmorency o.l.v. Peter Korten voorzitter van 'De Aldenborgh Weert' en John van Cauteren conservator van het Gemeentemuseum Weert.

14 en 15 oktober
'80ste verjaardag van de eerste Vlaamse Poëziedagen' een initiatief van de Deinse stadsdichter Luc Martens. Onze voorzitter André Bollaert en bestuurslid Luc Bauwens stelden een diareportage samen over de Vlaamse Poëziedagen o.l.v. Basiel De Craene in Bachte-Maria-Leerne (Ooidonk) en Merendree (Gerolfswal). Ze konden hiervoor rekenen op de medewerking van Eddy Vaernewyck en prof. Dirk de Geest.

19 oktober
Zuiddag. Net als vorig jaar schreef onze kring zich in voor de Zuiddag of Youcadag. Bij de Zuiddag voeren jonge studenten een dagtaak uit voor een gemeente, bedrijf of vereniging. Daarvoor wordt €50 gestort aan de organisatoren. Die gebruiken het geld om een Derde Wereldproject te steunen. JarnoTuytschaever uit Eke inventariseerde er in ons erfgoedcentrum samen met zijn vader Patrick en Hugo Schaeck de schoolkaarten die zich in het archief van de heemkring bevinden. Deze oude kaarten, afkomstig van de scholen van Hansbeke, Nevele en Poesele zijn nu volledig geïnventariseerd en gefotografeerd. Mooi werk Jarno.

1 november
Reveil. Gemeentelijke begraafplaats Landegem. André Bollaert, Alex Dhondt en Hugo Schaeck werkten mee aan de voorbereiding van dit evenement dat aan zijn tweede editie toe was in Nevele.

10 november
Nacht van de Meetjeslandse kerken. We verzorgden de gidsbeurten (Hugo Schaeck in Hansbeke en André Bollaert in Poesele) en stelden de tentoonstelling samen over de patroonheiligen van de kerk van Poesele. Deze tentoonstelling was nog te bezichtigen tot de tweede zondag van januari 2018. André Bollaert leidde ook het orgelrecital in Poesele in van Jos Mestdach met een korte lezing over de orgelbouwers Lovaert en hun plaats in de orgelbouwkunst tijdens de 19de eeuw.

11 november
Herdenking wapenstilstand in Landegem. Met zo'n tweehonderd aanwezigen en een zestigtal deelnemende schoolkinderen en hun leerkrachten, kon teruggeblikt worden op een mooie en waardige herdenking van de slachtoffers van beide oorlogen. Onze erevoorzitter Jan Luyssaert hield de gelegenheidstoespraak tijdens de kerkdienst. Dit jaar werd speciaal aandacht besteed aan de gesneuvelden van Landegem en vooral aan zij die het leven lieten op het slagveld in 1917 namelijk Jules De Brabandere en Renaat De Rudder. NSB-Landegem had ervoor gezorgd dat enkele oude legerwagens de stoet begeleidden van de kerk naar het kerkhof. Daar werden door de schoolkinderen van Landegem teksten voorgedragen, witte ballonnen de lucht ingelaten en vredesduiven gelost.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op de nodige begeleiding voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 445 geregistreerde bezoeken (487 in 2016) voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering of activiteit.
Ons erfgoedcentrum ontving in 2017 diverse schenkingen onder meer van: Robert Bockaert, Brussels Parlement, Bernadette Dedapper, André De Ké, Maria De Vriendt, Paul Huys, André Huysse, Familie Leenknecht, Marc Martens, Royal Latem Golf Club, Emilien Standaert, Robert Van Tornhout, Hugo Verhaege en Elie Verleysen.

Ons bestuur vergaderde zes maal en nam deel aan de vergaderingen van Erfgoedoverleg Meetjesland. We beantwoordden vele tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en cultuurbeleidscoördinatoren en gaven advies inzake roerend- en onroerend erfgoed.

Onze ondervoorzitter Arnold Strobbe stelde op 22 oktober zijn boek 'Hendrik Van Doorne. Een leven in de schaduw van Gezelle' in de kerk van Poeke voor en onze tweede ondervoorzitter Stefaan De Groote stelde op 3 december in het nieuwe stadhuis van Deinze het boek 'Geschiedenis van Deinze en 't Land van Nevele' m.m.v. Denis Pieters voor. Het boek werd ingeleid door onze erevoorzitter Jan Luyssaert. André Bollaert en Arnold Strobbe verzorgden op regelmatige tijdstippen korte volks- en heemkundige artikelen in de lokale edities van Kerk & Leven.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen vier maal, goed voor 542 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2017 telden we 631 betalende abonnees, ons hoogste ledenaantal ooit (545 in 2016 en 481 in 2015. 

 

2016

 

We organiseerden:

21 februari
47ste algemene ledenvergadering. Zaal De Cichorei, Nevele.Lezing door de heer Bart Veeckmans, ‘ Wie waren de ‘Tantes’ in de gelijknamige roman van Cyriel Buysse? 89 aanwezigen. 

13 maart
Aperitiefgesprek. Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbeke.'Waartoe dient dit voorwerp?' 23 aanwezigen

15 maart
Historische wandeling door het centrum van Nevele. 'De gemeente door de jaren heen’ Wandeling met Jan Luyssaert en André Bollaert en de kinderen de Nevelse basisschool Klavertje Vier..

24 april tot en met zondag 8 mei
Erfgoeddag 2016.Sint-Laurentiuskerk Poesele. 'Rituelen uit de tijd van het rijke Roomse leven in en rond de kerk van Poesele’.350 bezoekers. 

30 april
Natuurhistorische wandeling in de Kalevallei. 'De Kalevalei historisch gerateld'. Een samenwerking tussen Natuurpunt De Ratel Nevele en onze heemkring o.l.v. Stephan Boulez en Jan Luyssaert. 51 wandelaars.

24 mei
C14 onderzoek donjon Nevele. Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur van Nevele kon een nieuw C14 onderzoek worden uitgevoerd op de oudste delen van het gebouw.

15 en 16 mei
Sinksententoonstelling. Zaal De Cichorei, Nevele.'Duitse bezetting in Nevele 1914-1918: affiches en verordeningen ‘ 450 bezoekers. In het Nevels gemeentearchief vonden we een uitgebreide collectie Duitse oorlogsaffiches uit de Eerste Wereldoorlog die vroeger aan onze gemeentehuizen hingen. Deze aanplakbrieven van de bezetter tonen hoe onze mensen in de oorlog moesten (over)leven. Het gaat over uiteenlopende zaken als opeisingen, invoeren van het Duitse uur, nieuwe wetten, verbod van feestelijkheden enz. Ook over de uitvoering van deze verordeningen vonden we nog sporen terug in het gemeentearchief. In de voormiddag hadden we het genoegen om voor de camera van TV-zender AVS Stijn De Winter uit Nevele als ons 500ste lid te huldigen.

2 juli
Zomeravondwandeling. Het natuurgebied vlakbij het kasteel van Ooidonk. Een samenwerking tussen onze kring, Natuurpunt Deinze Zulte en KGKE Deinze o.l.v. de natuurgidsen van de Ratel en met gidsbeurten door Em. Prof. Morgan De Dapper, Stefaan De Groote en André Bollaert. 170 deelnemers.

10 juli
Bedevaartvaantjes. Jaarlijkse uitdeling van bedevaartvaantjes van de Heilige Donatus in de Sint-Laurentiuskerk van Poesele. 48 aanwezigen. 

19 september
Bezoek aan het Meetjesland. De jaarlijkse studiereis van onze bestuursploeg ging dit jaar naar het noorden van onze provincie. In de voormiddag werden we verwelkomd door Noël Ryheul in zijn Camera Obscura in Maldegem waar hij zijn unieke verzameling van film- en fotografieartefacten tentoon stelt. Na ons middagmaal in een restaurant de Lembeekse bossen werden we opgewacht door conservator Marcus Dauwe aan de ingang van het Baerdelaremuseum (Lembeke). Met veel humor en relativeringszin leidde Marcus ons door de duizenden voorwerpen die het museum telt en wist hij iedereen te boeien met zijn sappige verhalen. De leerzame dag werd afgesloten met een biertje op het gezellige terras van het museumcafé.

27 september
Wandeling. Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Meer dan honderdtwintig Nevelse schoolkinderen en hun leraars stapten door het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog in Landegem. Het was de zesde keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte. De kinderen en hun begeleiders werden aan de parking voor de sporthal onthaald door Trees Coppieters en geleid door Jan Luyssaert, Alex Dhondt, Patrick Tuytschaever en Hugo Schaeck langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Langs het parcours waren stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen langs het Schipdonkkanaal zo'n eeuw geleden. Aan het erepark op het kerkhof van Landegem werd de wandeling ontbonden. De kinderen kregen als aandenken een poppy en de brochure “1914-1918 Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door de heemkring.

11 december
Aperitiefgesprek. Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbeke. Waartoe dient dit voorwerp? Deel II was met 27 aanwezigen opnieuw een succes. Niet minder dan 54 voorwerpen waarvan de bezitter het gebruik niet kende werden herkend en beschreven door de aanwezige experten. De meeste voorwerpen werden net als de vorige keer herkend door Marcus Dauwe, de conservator van het Bardelaeremuseum in Lembeke. Voor sommige voorwerpen moesten we toch het antwoord schuldig blijven. Echter niet getreurd hiervoor want bij de aanwezigen klonk luid de vraag naar een derde sessie.

We verleenden onze medewerking aan:

Maart-mei
Tentoonstelling “De Hongaartjes – Belgisch-Hongaarse kinderacties (1923-1927 en 1946-1948) in KADOC-Leuven.. We coördineerden de medewerking uit onze streek aan deze tentoonstelling vanuit Erfgoedcentrum Het Land van Nevele met foto's en documenten van onze leden Carlos De Paepe, Walter De Smet, Roland Dhondt en ons eigen archief.

3 april
Lezingen in het Meetjesland. Parochiaal Centrum Nevele. De Ontstaansgeschiedenis van de stede en vrijhede van Nevele en van zijn donjon. Lezing door Jan Luyssaert,59 aanwezigen.

26 april
Publicatieproject over de graven van Egmont en Horn. Onze erevoorzitter Jan Luyssaert en onze voorzitter André Bollaert vertegenwoordigden het Land van Nevele in het Europees parlement en het Brussels stadhuis tijdens de opstartvergadering van dit initiatief als voorbereiding van de 450ste verjaardag van de onthoofding van de graven Egmont en Horn op de Brusselse Grote Markt op 5 juni 1568.

Juli-augustus
Erfgoedborden. Tijdens de voorbije zomermaanden werden de bestaande erfgoedborden in Nevele herbestickerd. Dit gebeurde in samenwerking met heem- en erfgoedkringen uit het Meetjesland. In Nevele gebeurde dit in samenwerking met onze kring. 

11 september
Open Monumentendag. Poesele in de kijker met geleid bezoek aan de kerk, de oudste pastorie en het vroegere gemeentehuis. Van de 750 bezoekers bezochten er zo'n 600 erfgoedliefhebbers de kerk en waagden er zich 275, waaronder een vijftigtal kinderen, langs de 55 treden van de draaitrap naar de zolder en het dakgebinte van de kerk waar ze door Philippe en Wim van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen werden opgewacht. Op de infostand van Monumentenwacht in het portaal van de kerk kon iedereen terecht voor info over de werking van hun organisatie. In de kerk ontvingen Christiane en Vera de bezoekers en verdeelden er de brochures en de deelnameformulieren van de kinderzoektocht in en rond de kerk. Met meer dan zestig deelnemers was de kinderzoektocht van dit jaar de meest geslaagde van de voorbije jaren.Ook de oude pastorie uit 1757 in de Beentjesstraat (Trees Coppieters) en het laatste gemeentehuis van Poesele (Simon & Iris Dhoore-Kok) langs de Bredeweg kregen meer dan 300 bezoekers over de vloer.In de aanloop naar OMD stelde André Bollaert een beknopte historische erfgoedgids van Poesele samen die eind augustus in alle gezinnen van Nevele werd bedeeld. Er werd opnieuw een geïllustreerde brochure uitgegeven samengesteld door André Bollaert en Hugo Schaeck met een fietsroute door de deelgemeenten Poesele en Nevele. Naast Hugo en André werkten ook de bestuursleden Patrick Tuytschaever en Jan Luyssaert mee aan deze Open Monumentendag. Zij konden rekenen op de medewerking van onze leden Chris Fermon, Julie De Langhe en Roland Luttens en organist Dirk Mannekens.

9 oktober
Bogaardendag. Gemeentelijke boomgaard in de Dopershoek in Merendree. Onze bestuursleden Jan Luyssaert en André Bollaert hielden er een korte lezing respectievelijk over 'De Dopershoek'en 'De vroegste fruitteelt in groot Nevele'.

20 oktober
Zuiddag.Op 20 oktober kwam Lisa Snoeck uit Landegem enthousiast aangefietst aan ons Erfgoedcentrum. Ze hielp er in de voormiddag Hugo Schaeck bij het catalogeren van onze collectie landkaarten zodat de inhoud van onze verzameling binnenkort raadpleegbaar is op onze website. In de namiddag stond er “Verkennen van het erfgoed in zijn omgeving te Nevele” met de camera op het programma. De regen speelde hier spelbreker en het werd een autotocht langs oude gebouwen en monumenten van Landegem, Merendree en Hansbeke met André Stevens als gids. De foto's kwamen in ons archief terecht en zullen te gepasten tijde aangewend worden. Bij de Zuiddag voeren jonge studenten eendagtaak uit voor een gemeente, bedrijf of vereniging.  Daarvoor wordt 50 € gestort aan de organisatoren. Die gebruiken het geld om een Derde Wereldproject te steunen. 

1 november
Reveil. Gemeentelijke begraafplaats Hansbeke. Samen met Vlakaf Hansbeke werkten we mee aan de voorbereiding van dit evenement dat in 2016 voor het eerst door de gemeente Nevele werd georganiseerd.

5 november
Uitdeling Poesels oorlogskrantje. Elk jaar, op de zaterdag vóór 11 november bezoekt een delegatie van het gemeentebestuur samen met de nationale strijdersbonden de monumenten van de gesneuvelden van beide oorlogen in de Nevelse deelgemeenten. Bij het bezoek aan Poesele werd een oorlogskrantje aan de aanwezigen uitgedeeld. Onze leden kregen het krantje toegestuurd samen met het laatste tijdschrift van 2016.

11 november
Herdenking wapenstilstand in Vosselare. Dit jaar stond de herdenking in het teken van de opgeëiste burgers en de weggevoerden. Een organisatie van het Gemeentelijk Comité Groote Oorlog 2014-2018 met medewerking van onze bestuursleden Alex Dhondt, Jan Luyssaert, André Stevens, Patrick Tuytschaever en André Bollaert. De Leuvense auteur Johanna Spaey was er een sterk gewaardeerde gastspreker aan het oorlogsmonument en in de kerk. Bij het buitengaan van de kerk kregen alle aanwezigen een postkaart aangeboden met een afbeelding van de vernielde kerk van Vosselare in 1918 en een passende tekst, 'Vermorzeld door de tijd’ van Johanna Spaey over haar overgrootvader uit Vosselare.Naar jaarlijkse gewoonte werden daarna de benen onder de tafel geschoven in het restaurant De Lork in Landegem voor de feestmaaltijd van de NSB-bonden. Ongeveer 150 personen namen aan een of meerder activiteiten tijdens de dag deel.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op begeleiding bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 487 geregistreerde bezoeken (526 in 2015) voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering of activiteit.

We gaven een gefundeerd advies voor diverse nieuwe straatnamen in Nevele en werkten actief mee, samen met VLAKAF en de GRCN met de gemeentelijke GIS-verantwoordelijke aan de nieuwe dossiers voor de straatnaamgeving van de trage wegen in Nevele.

Samen met Oud Hansbeke hielpen we mee aan het verzamelen van historische informatie voor het nieuwe beheersplan Hansbeke.

Ons erfgoedcentrum ontving in 2016 diverse schenkingen onder meer van Emiel Cocquyt,Luk De Gheest, Stefaan De Groote, Patrick Depraet, Elsa Devreese, Rosa Everaert, Hermes Hautekeete, Koen Mortier, Patrick Saelens, Hugo Schaeck, Arnold Strobbe, Emmanuel Van Daele, Alex Van Maldeghem en Gino Verkest.

We verstuurden elf nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt nu aan 650 mailadressen verstuurd.

Ons bestuur vergaderde vijf maal en nam deel aan alle vergaderingen Erfgoedoverleg Meetjesland. We beantwoordden vele tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie,  toerisme, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan