Erfgoedvereniging Het Land van NeveleJaarverslagen

1970 - 1974 | 1975 - 1979 | 1980 - 1984 | 1985 - 1989 | 1990 - 1994 | 1995 - 1999 | 2000 - 2004 | 2005 - 2009 | 2010 - 2014 | 2015 - 2019 | 2020 - 2024 |

1970-1974

 

1974
 

1 december
Lezing door R.Van der Linden over "Sint-Niklaas".

24 november
Wandeling te Poeke o.l.v. J.Buysse en J.Van de Casteele.

6 oktober
Wandeling naar de Kranepoel te Bellem o.l.v. G.Schaeck en R.Leenknecht.

5 mei
Wandeling langs de kouter te Vosselare o.l.v. M.Michiels.

29 maart
Lezing door E.H. F.Michem over "Hoe maak ik mijn familiestamboom op?".

17 februari
Bezoek aan het stadsmuseum van Deinze o.l.v. J.Moerman.

20 januari
Statutaire vergadering.
Lezing door Prof. R.Tavernier over "De ontwikkeling van het landschap in het Land van Nevele".


1973
 

8 december
Herdenkingsplechtigheid Virginie Loveling met tentoonstelling georganiseerd door J.Van de Casteele, P.Van de Casteele, A.Janssens en D.D'Hooge.

14 oktober
Wandeling langs het Bedelaarspad te Nevele o.l.v. Prof. R.Tavernier.

16 september
Lezing door Th.Penneman over "Een moderne Oostvlaamse sagenverzameling".

1 juli
Medewerking aan de Renaat de Rudder-herdenking te Landegem.

29 april
Orgelrecital te Poesele, orgelist K.D'Hooge en ingeleid door G.Potvlieghe.

1 april
Wandeling langs het Cyriel Buysse Lentepad in Landegem, i.s.m. "Jeugd en Groen" en "Hobbyclub Landegem".

25 maart
Lezing door J.De Brouwere over "De kerkelijke rechtspraak van 1570 tot 1795".

4 februari
Wandeling naar Oostergem te Merendree o.l.v. G.Schaeck.

14 januari
Statutaire vergadering
Lezing door J.Van de Casteele over "Het Rusthof te Vosselare: zoals het was en zoals C.Buysse het zag".


1972
 

10 december
Lezing door A.De Vos over "De godsdiensttroebelen in het Meetjesland in de 16e en 17e eeuw".

26 november
Bezoek aan het archeologisch museum van de Universiteit Gent o.l.v. Prof. R.Tavernier.

1 oktober
Herfstwandeling te Zeveren o.l.v. W. Van der Eecken.

25 juni
Teken- en schilderwedstrijd voor alle leerlingen uit de 5e en 6e klas van de gemeenten van ons werkgebied.

16 april
Lentewandeling naar de Leiekant o.l.v. H.J.Cassiman.

19 maart
Lezing met film door R.Van Der Linden over "Het bol- en kegelspel in Vlaanderen".

20 februari
Winterwandeling "In het spoor van de Poeselse schaapherder".

23 januari
Statutaire vergadering
Film door A.Janssens over "De Poekebeek" en opening van de letterkundige afdeling van het museum Rietgaverstede.


1971
 

12 december
Diamontage door A.Bauwens over "Meigem 1971".

28 november
Wandeling te Merendree en Landegem o.l.v. G.Schaeck en L.Standaert.

21 november
Lezing met film door D.Verstraete over "De kreken in het noorden van het Meetjesland".

17 oktober
Herfstwandeling in Lotenhulle en Poeke, o.l.v. I.Buysse.

3 oktober
Lezing door L.Lowijck over "Oude meubelen".

4 juli
Lezing door J.Taeldeman over "De ontwikkeling van de volkstaal en het volkstaalonderzoek".

27 juni
Proclamatie van de fotoprijskamp voor scholen met als thema "De lens op het verleden".

26 maart
Lezing door H.Gysels over "Natuurbescherming en milieuhygine".

21 maart
Wandeling in Landegem o.l.v. G.Schaeck en L.Standaert, i.s.m. Hobbyclub-Landegem.

28 februari
Lezing door L. Stockman over "Het grafelijk domein in Vlaanderen".

24 januari
Statutaire vergadering
Discussie "Broodbakken in het Land van Nevele" en "Geschiedenis van de Landname in het Land van Nevele aan de hand van bodem- en naamkundige gegevens geschetst".


1970
 

13 december
Lezing door Insp. A.Ryserhove over "Volks- en heemkunde in het Meetjesland en het Land van Nevele".

6 december
Medewerking aan wandeling georganiseerd voor de St.-Vincentiusschool van Landegem.

28-30 november
Tentoonstelling door de plaatselijke Hobbyclub te Landegem. Foto's over "Broodbakken in het Land van Nevele"

8 november
Lezing door A.Martens over "Familiekunde"

27 september
Wandeling "Op en rond de Wildendries te Landegem, een bodemkundige verkenning", o.l.v. G.Schaeck

14 juni
Lezing door Prof. R.Tavernier over "Bodemkundige aspecten van het Land van Nevele en zijn vroegste ontginningsgeschiedenis".

31 mei
Bezoek aan museum Rietgaverstede te Nevele o.l.v. A.Janssens

13 april
Lezing door Dr. E.Eylenbosch over "Volks- en Taalkundige aspecten van het traditionele landbouwbedrijf".

21 maart
Boomplanting te Nevele.

8 maart
Stichting van "Het Land van Nevele" in aanwezigheid van Dr. J.Weyns, conservator van het openluchtmuseum te Bokrijk.
Lezing door Dr. J.Weyns over "Volkskunde en heemkunde"