Erfgoedvereniging Het Land van NeveleJaarverslagen

1970 - 1974 | 1975 - 1979 | 1980 - 1984 | 1985 - 1989 | 1990 - 1994 | 1995 - 1999 | 2000 - 2004 | 2005 - 2009 | 2010 - 2014 | 2015 - 2019 | 2020 - 2024 |

2010-2014

 

2014

We organiseerden:

23 februari
Jaarlijkse algemene vergadering met daarna lezing door archeoloog Luc Bauters: Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele van nabij en in een ruimere context bekeken.
Uitreiking van de Nevelse huwier aan Jules en Georgette Schelstraete-Van Ruymbeke en aan Carl Schelstraete. 

9 maart
Lenteaperitiefgesprek. Voordrachtkunstenares Trees Coppieters  las voor uit “Godenslaap” van Erwin Mortier en uit de vertaling van werken over de Groote Oorlog. 

8 en 9 juni
Tentoonstelling “1914: Oorlog in Groot Nevele” in “De Cichorei”, de gebouwen van de vroeger cichoreifabriek Buysse-Loveling in de Cyriel Buyssestraat in Nevele.
De openingsplechtigheid werd opgeluisterd door volkszanger Erik Wille en zijn accordeonist Luc De Sutter.

13 juli
30ste uitdeling van bedevaartvaantjes van de donderheilige Donatus. Het vaantje van 2014 werd net als de vorige jaren gerealiseerd door Sylvie Dekens en André Bollaert.  Het is een fotocollage waarbij gerefereerd wordt naar de grote herstellingswerken aan de parochiekerk van Poesele die de voorbije zomer werden uitgevoerd en waarbij de toren volledig werd afgeschermd. Op de toren zie je de Belgische driekleur die stiekem door voetbalsupporters werd aangebracht naar aanleiding van de prestaties van de Rode Duivels op de wereldbeker voetbal. De afbeelding van donderheilige voor de ingepakte kerk verwijst naar de periode voor de bevrijding in september 1944. Toen  werden in Poesele en Waasmunster bidprentjes uitgegeven waarbij de tussenkomst van de donderheilige werd afgesmeekt tegen de luchtaanvallen waarvan vooral de bevolking in de steden het slachtoffer werd. Beide afbeeldingen zijn geprojecteerd op een Poesels landschap  gezien van op de stelling rond de kerktoren in de zuidwestelijke richting. 

17 september
Voorstelling van het boek  “Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele van nabij en in een ruimere context bekeken” in de empire hall  van het vroegere kasteel van Nevele die ons door de familie Schelstraete ter beschikking werd gesteld.

30 september
Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de  kinderen van de Nevelse scholen.  Alle kinderen en hun begeleiders kregen de brochure “1914-1918 Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door onze heemkring. 

12 oktober
Herinneringswandeling DE SLAG BIJ OVERBROEK onder leiding van ons bestuurslid Alex Dhondt. 

14 december
Winteraperitiefgesprek in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele te Hansbeke. Alex Dhondt bracht op een sublieme wijze het verhaal van de Slag bij Overbroek, een vergeten veldslag uit de Eerste Wereldoorlog langs de boorden van het Schipdonkknaal. 

We verleenden onze medewerking aan:

16 maart 
We waren aanwezig met een infostand op de geschiedkundige en familiekundige boekenbeurs in Tielt.

27 april
We hielpen mee aan de voorbereidingen van de organisatie van Erfgoeddag in Landegem (André Bollaert, André Stevens). Op de Erfgoeddag zelf ontvingen we tweemaal de historische lijnbus van de gemeente Ruiselede die de vroegere stelplaats  van de tram en de bus in Nevele aandeed.  Daar zorgden we voor een gegidste tentoonstelling over de de geschiedenis van de tram in Nevele en omgeving (André Bollaert).

24 mei
We waren aanwezig met een infostand  het 49ste Congres Familiekunde Vlaanderen  in Nazareth.

14 september
Open Monumentendag onder leiding van ons bestuurslid Hugo Schaeck. Enkele van onze bestuursleden waren actief als gidsen en stelden de brochure en de speciale infokrant samen (André Bollaert, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, Patrick Tuytschaever).  In Merendree kon de oude gerestaureerde schuur van de hoeve Leenesonne langs de Alsemweg bezocht worden en in Hansbeke werden de deuren open gesteld van het “omgekeerde huis”, een prachtig gerestaureerde woning uit het begin van de 18de eeuw in de Begijnhoflaan en het voormalige café De Reisduif op de hoek van de Warandestraat en de Vaartstraat. De drie opengestelde monumenten waren met elkaar verbonden door een bewegwijzerde fietstocht.

27 september
We maakten met onze bestuursleden en erenotaris Alfred Duerinck een studiereis naar Ename waar we de Ottoonse kerk met de 1000-jaar oude muurschilderingen bezochten. Het was een van onze leden, het Architectenbureau Van Acker uit Nevele, dat destijds de restauratie van dit uniek gebouw in goede banen leidde.  Tussen 10 en 12 u werden we verwacht in het PAM (Provinciaal Archeologisch Museum) voor een gegidst bezoek aan de internationale tentoonstelling “De erfenis van Karel de Grote 814-2014”. In de namiddag werd het MOU (Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen) bezocht. 
Tijdens het middagmaal op de Oudenaardse markt verrasten de bestuursleden hun jarige voorzitter met de bundeling van een reeks van zijn  vroegere artikels over Poesele onder de titel: “Poeselse bloemen uit het heemkundig werk van André Bollaert hem aangeboden op zijn 65e verjaardag.” Zoals uit de inleiding van erevoorzitter Jan Luyssaert blijkt was onder de doorzichtige codenaam “André 65” hiervoor heel wat e-mail correspondentie vooraf gegaan tussen de bestuursleden onderling zonder dat hun voorzitter hier iets van merkte. André dankteiedereen van harte voor de fijne attentie hem namens het bestuur van de kring werd aangeboden naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag. Poeselse bloemen ... heeft hem werkelijk aangenaam verrast maar hij voegde eraan toe “dat er nog zoveel te schrijven en op te zoeken valt over onze dorpen en ook over Poesele. Het is allemaal zo boeiend en verrijkend; dus doen we maar op de ingeslagen weg verder.”

8 oktober
We verzorgden een tentoonstelling over de Slag bij Overbroek in de parochiezaal in Merendree tijdens de “Mars van Antwerpen naar de IJzer”

11 november
Elf novemberherdenking in Merendree. De herdenking  van dit jaar, georganiseerd door het Gemeentelijk Comité Groote Oorlog 2014-2018, had een speciale betekenis voor Merendree want dit jaar was het honderd jaar geleden dat de “Slag bij Overbroek” hier op 13 oktober 1914 plaats vond langs de oevers van het Schipdonkkanaal.  Voor deze gelegenheid was  de standaard van het Eerste Regiment Gidsen  na honderd  jaar terug naar  Merendree gebracht dank zij de bemiddeling van ons bestuurslid  Alex Dhondt die ook de leiding van de plechtigheden op zich nam.

We zijn ingegaan op de uitnodiging van FARO, COMEET en Heemkunde Vlaanderen om in het voorjaar van 2015 actief onze medewerking te verlenen aan het educatief project “Buurten met erfgoed” een project dat scholen meeneemt op een zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. 

 

2013
 

We organiseerden:

24 februari
Jaarlijkse algemene vergadering in het lokaal van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan, Dopershoek, Merendree met daarna lezing door Jan Luyssaert: De Protestanten in het Land van Nevele.

6 april
Wandeling door historisch Drongen onder leiding van Willy Joos.

19 tot 23 mei
Tentoonstelling NEVELE IN OUDE KAARTEN in de vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling. Voor deze unieke tentoonstelling werkten we samen met het Rijksarchief Gent, de Universiteit Gent, de gemeente Nevele en enkele privé-archieven en konden we rekenen op de financiële steun van de gemeente Nevele en Comeet-Erfgoedcel Meetjesland. Het was de eerste maal dat een dergelijke tentoonstelling in Nevele plaatsvond. Via oude landboeken, stafkaarten, kadastrale kaarten en luchtfotografie werden bepaalde delen van onze gemeente in de kijker gesteld zoals de bezoeker ze nog nooit zag. 

14 juli
Uitdeling bedevaartvaantjes H.Donatus in de St.-Laurentiuskerk in Poesele.  

13 oktober
Lezing door André Bollaert: Prosper COCQUYT en de geschiedenis van de luchtvaart in België in het Auditorium bij de bibliotheek van Nevele te Landegem.

5 november 
Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen en medewerking aan de proloog van het openingsweekend "100 jaar Groote Oorlog" van Comeet-Erfgoedcel Meetjesland.

10 november
Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog o.l.v. Alex Dhondt. De wandeling eindigde op het erepark van het kerkhof van Landegem met de Last Post.

8 december
Winteraperitiefgesprek in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele te Hansbeke: Het stille verzet van de gemeentesecretarissen tijdens de Duitse bezetting door Jan Luyssaert.

We verleenden onze medewerking aan:

21 april
We hielpen mee bij de organisatie van Erfgoeddag (Trees Coppieters) en de uitreiking van de Wendeprijs op 17 november (gastspreker prof. dr. Wim De Clercq).

7 mei
Prof. dr. Wim De Clercq, bestuurslid van onze kring sinds 1994, ontving in de schouwburg van het NTG de driejaarlijkse provinciale prijs 2012 voor historisch onderzoek voor kunstgeschiedenis en archeologie voor zijn studie: Lokale gemeenschappen in het Imperium Romanum. Transformaties in rurale bewoningsstructuur en materiële cultuur in de landschappen van het noordelijk deel van de civitas Menapiorum.

8 september
Open Monumentendag. Enkele van onze bestuursleden bereidden de tentoonstellingen voor, waren actief als gidsen en stelden de brochure en de speciale infokrant samen (André Bollaert, Trees Coppieters, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, Patrick Tuytschaever).

21 september
We maakten met onze bestuursleden en erenotaris Alfred Duerinck een studiereis naar Frans-Vlaanderen. We bezochten er het vroegere textielstadje Hondschoote en Sint-Winoksbergen.

10 oktober
De officiële lancering '2014-2018 Herinneringen aan 100 jaar Groote Oorlog' van Comeet-Erfgoedcel Meetjesland (André Bollaert en Alex Dhondt).

16 november
We namen deel aan de studiedag over de toekomst van het heemkundig erfgoed in Vlaanderen, ingericht door Heemkunde Vlaanderen (André Bollaert).

We namen deel aan de vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen ingericht door Erfgoedcel Meetjesland en werkten mee aan de realisatie van de banners die de vernielingen tijdens de Eerste Wereldoorlog aantonen in elke deelgemeente van Nevele.

We beantwoordden meer dan honderd vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toerisme, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen.

 

2012

 

We organiseerden:

26 januari
Hansbeke, Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbekedorp 10 a – om 13u30 “Het Land van Nevele op school” 

26 januari
Poeke, Kasteel van Poeke om 20 u – Gedichtendag, “Momenten van zijn” voorstelling gedichtenbundel Arnold Strobbe i.s.m. DF-Lotenhulle-Poeke

10 maart
Poesele, P.O.C. Paepestraat 7, “POESELE, ten westen van de zon” een literaire en muzikale avond om en ronde Monika van Paemel met de medewerking van Kris De Bruyne en Geert De Waele. Onthulling prozapaneel Monika van Paemel. Een organisatie van Verenigingsleven Poesele i.s.m. onze kring. 

25 maart
Landegem  - De Klaproos - Algemene ledenvergadering met rasverteller Jo Berten  die het had over ‘Kijkdames’  

27 en 28 mei
Nevele - Sinksenkermis – Vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling – tentoonstelling - VOLKSPORT GEZIEN DOOR FOTOGRAAF RENE VAN DE WALLE -  meer dan 400 bezoekers –  en  “Herken jezelf of je familie op Nevele kermis en neem je foto mee naar huis”, Het Land van Nevele bezit een dubbele collectie niet afgehaalde foto’s van een kermisfotograaf van bijna 50 jaar geleden. Zo'n 20 personen herkenden zichzelf of hun familie en namen een foto mee naar huis. Onze scansessie was een groot succes. Vele Nevelaars brachten oude foto's mee die gezien het grote aanbod niet allemaal ter plaatse konden worden gescand. De meer dan honderd foto's uit het uitgebreide fotoarchief van gewezen persfotograaf René Van de Walle uit Landegem werden door de talrijke bezoekers met een nostalgische bril zorgvuldig bestudeerd en ontleed. Met dank aan erenotaris en mevrouw Alfred Duerinck voor het ter beschikking stellen van hun prachtige lokalen.

10 juli
Poesele - 28ste uitdeling van bedevaartvaantjes van de donderheilige Donatus tijdens de hoogmis van 8 u 30 in de St.-Laurentiuskerk te Poesele. Het vaantje van dit jaar, een fotocollage, werd gerealiseerd door Sylvie Dekens uit Lotenhulle. In totaal werden 100 vaantjes gedrukt waarvan er 45 werden uitgereikt tijdens de zegening met de relikwie van de donderheilige.

6 november
Landegem - “Herinneringswandeling in het frontgebied van oktober 1918” waaraan alle kinderen van het zesde leerjaar van de zes Nevelse scholen deelnamen o.l.v. André Bollaert, Alex Dhondt, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, Patrick Tuytschaever en André Stevens. Aan de 115 deelnemende kinderen werd gratis een geïllustreerde brochure over de Eerste Wereldoorlog in Nevele aangeboden samengesteld door onze erevoorzitter Jan Luyssaert.

 

We verleenden onze medewerking aan:

22 april
Erfgoeddag in Nevele. Voor het thema “Helden” werd uitgebreid gebruik gemaakt van de publicaties in onze tijdschriften. Voordracht door ons bestuurslid Trees Coppieters.

23 juni
Statiekermis Hansbeke ingericht door Koen Degroote en handelaars en buurtbewoners om en rond het stationsgebouw dat tot verdwijnen gedoemd is. Tentoonstelling van een toekomstvisie van de stationsomgeving van midden de jaren zeventig van vorige eeuw door studenten van St.-Lucas Gent.

9 september
Open Monumentendag in Nevele en Poesele van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Thema:  Woord, Muziek en Beeld. Met speciale aandacht voor Cyriel Buysse en Monika van Paemel, de orgelbouwersfamilie Lovaert en de tram die volledig uit ons straatbeeld is verdwenen. Het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met vier bestuursleden (André Bollaert, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, André Stevens), voordracht van Trees Coppieters en het samenstellen van de brochure ( André Bollaert, Jan Luyssaert, Patrick Tuytschaever). Het grootste deel van het voorbereidend werk voor de tentoonstellingen werd uitgevoerd door Patrick Tuytschaever.

We verleenden in het voorjaar onze medewerking aan de expo van het Regionaal Landschap Meetjesland en de projectweek van de St.-Paulusschool in Hansbeke. We werkten mee aan de tentoonstelling en het boek 100 jaar Veloclub Deinze (23 maart-4 augustus), We bezorgden beeldmateriaal voor de tentoonstelling en het jubileumboek over de Pierlalastoet te Ursel ter gelegenheid van deze 50ste folklorestoet op 9 september en voor de tentoonstelling bij de opening van de nieuwe gebouwen van het rustoord in Nevele op 7 oktober.

We  namen deel aan alle vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen  ingericht door Erfgoedcel Meetjesland en werkten mee aan de Cultuurhappening Meetjesland ingericht door Comeet. We werkten mee aan het project in opdracht van Comeet van fotograaf-kunstenaar Koen Degroote rond erfgoedvrijwilligers in het Meetjesland (Patrick Tuytschaever).  We beantwoordden tientallen vragen over archeologie, gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied.

We gaven enkele voordrachten en gidsbeurten i.v.m. de geschiedenis van en de bezienswaardigheden in Nevele (Jan Luyssaert en André Bollaert) en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen in binnen- en buitenland.

Een groot deel van onze bestuursleden is actief in de gemeentelijke en intergemeentelijke werkgroepen die zijn opgericht rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog.

22 september
We maakten we met onze bestuursleden en erenotaris Alfred Duerinck een studiereis naar de Westhoek. We bezochten o.a. Westvleteren, Poperinge en Izenberge (Openluchtmuseum Bachten de Kupe). Onze bestuursleden waren ook goed vertegenwoordigd op de uitstap van het Cyriel Buysse Genootschap naar het vernieuwde In Flanders Fields Museum in Ieper waar onze gids speciale aandacht had voor twee Nevelse auteurs: Erwin Mortier en Cyriel Buysse.

 

2011

We organiseerden:

27 maart
Nevele - Zaal Novy - Algemene ledenvergadering en lezing door prof. dr. Wim De Clercq “In het oudste Land van de Kale:  de boerengemeenschappen op de Kale-oevers tussen 500 vóór en 1200 na Chr.”53 aanwezigen. 

12 en 13 juni
Nevele - Sinksenkermis – Vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling – tentoonstelling - “De buurtspoorweg en de tram in het Land van Nevele” -  meer dan 500 bezoekers. 

10 juli
Poesele - 27ste uitdeling van bedevaartvaantjes van de donderheilige Donatus tijdens de hoogmis van 8 u 30 in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

26 tot 30 augustus
Merendree - Tentoonstelling en uitgave van een kunstfotoboek – “MERENDREE – portret van een dorp“  i.s.m. fotograaf-kunstenaar Koen Degroote. Meer dan 100 bezoekers.

17 december
Nevele - vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling - lezing “De ontginningsgeschiedenis van Nevele in de spiegel van zijn plaatsnamen” door Jan Luyssaert en voorstelling van het nieuwe boek over de Nevelse plaatsnamen i.s.m. de Stichting Achiel De Vos.

We verleenden onze medewerking aan:

22 maart
Gent, Miat - MIAT i.s.m. Davidsfonds Landegem -  De nacht van de geschiedenis –  Lezing: “Op vakantie! Sabena vliegt van België naar Congo” door André Bollaert.

1 mei
Tielt Erfgoeddag - Boekenstand op de 12de Genealogische Boekenbeurs in het (J.O.C.), Jeugd Ontmoetingscentrum Europa-hal, Generaal Maczekplein te Tielt (André Bollaert, Jan Luyssaert).

29 mei, 26 juni, 6 augustus
Nevele - BELEEF NEVELE eens anders ….. een fiets- en huifkartocht waarbij de deelnemers konden kennis maken met de Nevelse auteurs en proeven van streekproducten. Een organisatie van UNIZO-Nevele en Grupo Principale i.s.m. Davidsfonds Landegem. Mede uitstippelen van de route en samenstelling van de brochure (André Bollaert).

20 augustus
Nevele - In Nevele(n) gehuld – eerste uit een reeks wandelingen, georganiseerd door de Meetjeslandse Gidsenvereniging en het Plattelandscentrum Meetjesland i.s.m. het gemeentebestuur van Nevele. Bezorgen van achtergrondinformatie en routebeschrijving (Erfgoedcentrum Het Land van Nevele).

11 september
Merendree - Open Monumentendag, thema:  Conflict.Het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met vier bestuursleden van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur en het samenstellen van de brochure (Hugo Schaeck, André Bollaert, Jan Luyssaert, Patrick Tuytschaever).

2 oktober
Deinze - Informatiestand op de27ste  Genealogische ontmoetingsdag in zaal Rekkelinge te Deinze van 9u tot 12u30 (André Stevens, Stefaan De Groote).

2 oktober
Nevele - Poëtische route in Nevele - een organisatie van Vormingplus Meetjesland i.s.m. Poëziecentrum Gent. Het verzamelen van informatie over Nevele en de Nevelse dichters en hun publicaties en het uitstippelen van de wandelroute (André Bollaert).

We  namen deel aan alle vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen en de vergaderingen van de Expertencommissie Erfgoedbank ingericht door Comeet. We beantwoordden tientallen vragen over archeologie, gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken, de Nevelse schrijvers  enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied. 

We werkten mee aan ‘Hoeven van het Meetjesland’ de jaarkalender die werd uitgegeven door de Marnixring Meetjesland (André Bollaert). We bezorgden informatie en documentatie voor de brochure en de tentoonstelling over de geschiedenis van de duivensport in Londerzeel en het boek van Jan Van de Casteele ‘Over Knesselare gesproken. Babbels in de aders van het dorp’. We bezorgden informatie en documentatie voor de viering van het 150-jarig bestaan van de Saint-Donatus parish in Iowa (Verenigde Staten).

We gaven enkele gidsbeurten i.v.m. de geschiedenis van en de bezienswaardigheden in Nevele (Jan Luyssaert) en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen. 

Onder de leiding van onze ondervoorzitter Arnold Strobbe bezochten we op zaterdag 13 augustus met onze bestuursleden de tentoonstelling: ‘Op het raakvlak van twee landschappen- De vroegste geschiedenis van Brugge’.

Op zaterdag 29 oktober bezochten we met onze bestuursleden onder de leiding van erenotaris Duerinck het domein van het 'Hof Duerinck' in de voormalige heerlijkheid Eegene in Schoonaarde (Dendermonde). Het huidige gebouw met de woonvleugel dateert uit het laatste kwart van de 18de  eeuw. Het werd opgericht als  buitenverblijf van kardinaal de Franckenberg, aartsbisschop van Mechelen vanaf 1759 tot 1801 en abt van de abdij van Affligem die de heerlijkheid van Eegene in haar bezit had. In de woonkamer bevindt zich een classicistische schouw met de afbeelding van de kardinaal in een medaillon. Achter het woonhuis staat nog een kolossale tiendenschuur. In 1878 kwam deze riante herenwoning in het bezit van de familie Duerinck. De  bijgebouwen waren van 1878 tot ca. 1940 in gebruik als maalderij en olieslagerij. In 1982 werd het woonhuis beschermd als monument. Het Hof Duerinck was de woonplaats van de grootouders van de notaris, waaraan hij vele mooie herinneringen koestert. Daarna ging de tocht verder naar de abdij van Dendermonde waar Dom Justinus ons opwachtte en rondleidde. Na een kort bezoekje aan het Dendermondse begijnhof, keerden we vol nieuwe plannen  tevreden terug van deze extra monumentendag en werden al plannen gesmeed voor 2012.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek in Hansbeke was heel het jaar open op dinsdagavond van 20 tot 22 u. Ze was eveneens 9 zondagvoormiddagen open van 10 tot 12 uur en werd buiten de openingsuren door verscheidene studenten en vorsers bezocht. Enkele van hen werden begeleid bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie.

Aan de infrastructuur van ons erfgoedcentrum werden onder de leiding van onze secretaris Patrick Tuytschaever enkele verbeteringen en vernieuwingen aangebracht. Zo werden bijkomende boekenrekken en kasten geplaatst, werden een nieuwe computer en printer aangeschaft en werd een nieuw ontleenprogramma voor onze bibliotheek geïnstalleerd.

 

2010

 

We organiseerden:

28 maart
Bachte-Maria-Leerne, Kasteel van Ooidonk – Viering veertig jaar Het Land van Nevele met receptie – Huldiging erevoorzitter Jan Luyssaert en toekenning Nevelse huwier aan graaf Juan t’Kint de Roodenbeke. Voordracht: "Van kooplieden tot edelen: de familie della Faille, ca. 1550-1650" door prof. Dr. René Vermeir (Universiteit Gent). 100 aanwezigen.
Graaf Juan t' Kint de Roodenbeke en de bestuursleden van Het Land van Nevele onder het waakzaam oog van Alexander Farnese.

11 april
Opening van “Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, de nieuwe bibliotheek van onze kring.

15 april – 27 augustus
Poesele – Sint-Laurentiuskerk – “Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen…” Tentoonstelling van een selectie doodsbrieven uit de eerste helft van de 20ste eeuw uit enkele gemeenten van het Land van Nevele (Lotenhulle, Meigem, Nevele en Poesele).

23 – 24 mei
Nevele – vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling – dubbeltentoonstelling – “Veertig jaar Het Land van Nevele” en “Het Land van Nevele veertig jaar geleden” – 500 bezoekers.

18 juli
Poesele - 26ste uitdeling van bedevaartvaantjes van de donderheilige Donatus tijdens de hoogmis in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

9 september
Poesele, Sint-Laurentiuskerk – lezing “Donatus de donderheilige, gisteren en vandaag” door André Bollaert en ppening van de tentoonstelling “Donatus de donderheilige”.

12 – 19 september
Poesele, Sint-Laurentiuskerk – “Donatus, de donderheilige”, tentoonstelling over de verering van de heilige Donatus in de katholieke wereld en in het volksgeloof, 423 bezoekers. Met gidsbeurten op 11, 17 en 19 september.

19 september
Nevele - “Wandeling door het Middeleeuwse Nevele” onder leiding van Jan Luyssaert, 74 deelnemers - Verbroederingsdag met onze collega’s van De Roede van Tielt die net als Het Land van Nevele in 1970 werd opgericht. Ze bezochten ons met 28 van hun leden.

25 september
Landegem – “Buysses literaire erfgenamen” - Literaire avond rond en met Monika van Paemel en Erwin Mortier in de Klaproos, het auditorium bij de bibliotheek en toekenning van de Nevelse Huwier aan beiden. Met de medewerking van prof. Dr. Em. Anne-Marie Musschoot, Trees Coppieters, Jan Luyssaert en André Bollaert.

10 oktober
Hansbeke - Erfgoedcentrum Het Land van Nevele - “Het Land van Nevele vertelt” was een verteldag voor jong en oud met Jan Luyssaert, Trees Coppieters, en André Bollaert over literatuur, spook- en andere verhalen en de oorsprong van onze straatnamen. Met medewerking van de Nostalbus van Comeet.

7 november
Landegem – “Herinneringswandeling in het frontgebied van oktober 1918” o.l.v. Jan Luyssaert met 58 deelnemers.

9 november
Landegem - “Herinneringswandeling in het frontgebied van oktober 1918” voor alle Nevelse schoolkinderen o.l.v. André Bollaert, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck en André Stevens. Aan de 250 deelnemende kinderen werd gratis een geïllustreerde brochure over de Eerste Wereldoorlog in Nevele aangeboden samengesteld door Jan Luyssaert.

14 november
Tielt – Verbroederingsdag met De Roede van Tielt in Tielt.

We verleenden onze medewerking aan:

19 februari
Onthulling monument ter ere van Cyriel Buysse met o.a. onze rondreizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel”. – gelegenheidstoespraak door Jan Luyssaert over de vieringen van Buysse in Nevele.

23 maart

De nacht van de geschiedenis – “Geschiedenis van het bid- en devotieprentje” door Claude Ghekiere (VVF-Deinze) in De Klaproos, het auditorium aan de bibliotheek te Landegem. Een organisatie van het DF-Landegem. – “Tussen hemel en aarde - Funeraire geschiedenis van Lotenhulle” door Arnold Strobbe en Marc Van Acker in de kerk van Lotenhulle. Een organisatie van DF-Lotenhulle-Poeke.

25 april
Boekenstand op de 11de Genealogische Boekenbeurs in het (J.O.C.), Jeugd Ontmoetingscentrum Europa-hal, Generaal Maczekplein te Tielt.

25 april
Erfgoeddag – “Fake” - Hansbeke - logistieke steun en lezing door ons bestuurslid dr. Wim De Clercq.

26 en 27 juni
“Het verenigingsleven in Hansbeke” - Fototentoonstelling ingericht door Oud-Hansbeke in de Hansbeekse gemeentezaal. Fotomateriaal uit de collectie René Van de Walle.

12 september
Open Monumentendag in Hansbeke. Het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met 3 bestuursleden van 10 tot 18 uur en het samenstellen van de brochure (Hugo Schaeck).

2 oktober
Merendree - “Bogaardendag in de Dopershoek in Merendree” , boekenstand, tentoonstelling oude fruitsoorten en lezing (2 X) over “De vroegste geschiedenis van de fruitteelt in het Land van Nevele” (André Bollaert).

10 oktober
Boekenstand op de Genealogische boekenbeurs in Deinze.

11 en 12 december
Viering 50-jarig bestaan van de duivenmaatschappij “Eerlijk duurt langst” (Zeveren) in zaal BLO Leieland te Deinze. Medewerking aan de tentoonstelling en gelegenheidstoespraak (André Bollaert, Patrick Tuytschaever).

We namen deel aan alle vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen en de vergaderingen van de Expertencommissie Erfgoedbank ingericht door Comeet. We beantwoordden tientallen vragen over archeologie, gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en we werkten mee aan de rubriek “Liturgisch hoekje” in “Kerk & Leven Groot Nevele” (Julien Scherpereel).

We gaven enkele gidsbeurten i.v.m. de geschiedenis van en de bezienswaardigheden in Nevele (Jan Luyssaert en André Bollaert) en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen. Op vraag van de gemeente Nevele gaven we advies voor nieuwe straatnamen in Nevele (Jan Luyssaert).

We werkten mee aan een publicatie van De Roede van Tielt over de vallei van de Zeverenbeek in Wontergem (Stefaan De Groote), aan “Beelden van een eeuw” in Het Nieuwsblad (Patrick Tuytschaever) en de promotiefilm over de Nevelandroute van Peter De Kemel (André Bollaert).

Ons bestuurslid Francine De Paepe stelde de indexen op de parochieregisters van Landegem samen. Ze werden uitgegeven in twee delen (dopen 1645-1802 en trouwen/begrafenissen 1646-1802) door VVF-Gent.