Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - W

 

WAELPUT, E. en F.

Een kuipersfamilie in Merendree. Van Englebert tot Jules Waelput, jg. XXX, afl. 1, p. 3-47.

WAELPUT, G.

11 novemberherinneringen, jg. XIX, afl. 4, p. 284-288.

WAELPUT, E.

Dagboek van een verplicht tewerkgestelde in Duitsland (1943-1945), Gerard Wille, jg. XXXIV, afl. 1, p. 3-84.

WAELPUT, E.

Hoe berekende men vroeger een duivenuitslag?, jg. XXXVIII, afl. 3a, p. 335-346.

WALGRAEVE, R. en VAN DOORNE, G.

Enkele beschouwingen over de heerlijkheden "Ter Vaalt" en "Zeveren", jg. VII, afl. 1, p. 3-10.