Ge zijt allemaal welgekomen ...

Zondag 9 december 2018, om 10 u 30 in OC Merendra, Hammeken 10 in Merendree (Nevele).

Prof. Dirk de Geest over Basiel De Craene en zijn poëziedagen.

Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de eerste poëziedagen in het kasteelpark van Ooidonk (Bachte-Maria-Leerne) verscheen vorig jaar bij het PoëzieCentrum een rijk geïllustreerd werk over de Vlaamse Poëziedagen van prof. Dirk de Geest, docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de KU Leuven, onder de titel ‘Ge zijt allemaal welgekomen’, Basiel De Craene en de Vlaamse Poëziedagen.

 

Wie denkt dat poëzie enkel vandaag op een podium gebracht wordt voor een breder publiek, zal verrast zijn te vernemen dat de Vlaamse Poëziedagen eertijds honderden (soms meer dan duizend) mensen op de been brachten, die urenlang luisterden naar kritische voordrachten en vooral naar dichters en gedichten van uiteenlopende pluimage. Het initiatief was het levenswerk van een landelijke pastoor, Basiel de Craene, die zelf als schrijver actief was. Maar hij verwierf vooral bekendheid van 1937 tot aan zijn dood in 1956 met de organisatie van de Vlaamse Poëziedagen. Daarop kwamen dichters en belangstellenden bij elkaar om samen naar poëzie en lezingen te luisteren, eerst in Ooidonk en later te Merendree.
In een wervelende lezing, doorspekt met anekdotes neemt de spreker ons mee in het dagelijkse wel en wee van de Meetjeslandse pastoor De Craene en zijn levenswerk.

Tentoonstelling

     

Nog tot 15 januari 2019 in de Foyer van de Bibliotheek van Nevele, Stationsstraat 20, Landegem; tijdens de openingsuren. Tentoonstelling: 'DE FAMILIE VAN MONTMORENCY-NEVELE 1422-1592',  een tentoonstelling over de Nevelse tak van de familie Montmorency, een der oudste en belangrijkste adellijke families van Frankrijk die eeuwen lang zijn stempel heeft gedrukt op het politieke leven bij onze zuiderburen. De belangrijkste telg uit de Nevelse tak was Filips van Montmorency, graaf van Horn en heer van Nevele die op sinksenzondag 5 juni 1568 samen met de graaf van Egmont op de Grote Markt van Brussel werd onthoofd.

ERFGOEDCENTRUM

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE is gevestigd Hansbekedorp 10a te Hansbeke in de gebouwen van het vroeger postkantoor dat we van het Nevelse gemeentebestuur ter beschikking hebben gekregen. De bibliotheek is open elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur en elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur (uitgezonderd in de maanden juli en augustus).

Voor een bezoek buiten de openingsuren kan men onze bibliothecaris Jan Luyssaert contacteren (09/371.60.53 - jan.luyssaert@gmail.com).

Fietsen in het land van Montmorency

FIETSEN IN HET LAND VAN FILIPS VAN MONTMORENCY, DE GRAAF VAN HORN

Op Sinksenzondag 1568 werden de graven Egmont en Horn op de Grote Markt van Brussel onthoofd op bevel van de Spaanse koning Filips II en de hertog van Alva. Op dinsdag 5 juni 2018 is het exact 450 jaar geleden dat deze terechtstelling plaatsvond. Op vele plaatsen in Nederland, België en Duitsland werdt dit herdacht.

Filips van Montmorency werd in 1524 geboren op het kasteel Ooidonk en was als oudste zoon door geboorte heer van Nevele. Toen hij zes jaar overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder met de graaf van Horn. Ze vestigden zich in Weert (Nederland). Vermits dit tweede huwelijk kinderloos bleef werd Filips via het testament van zijn stiefvader Graaf van Horn.

De executie van beide edelen vormde de aanleiding tot de splitsing van de Zuidelijke- en Noordelijke Nederlanden.  De de terechtstelling van de graaf van Horn werd op 5 juni 2018 in het historische Land van Nevele herdacht met een fietstocht Nevele-Ooidonk-Nevele.  Op de binnenkoer van  kasteel Ooidonk  brachten  Erik Wille en Luc De  Sutter  “Een beclaech Liedeken van de Edele Graven van Egghermont ende van Horne”, een der oudste moordliederen in Vlaanderen uitgebracht op vliegend blad in 1577.

Zie link op YouTube en het verslag van AVS

Op het moment dat herdenkingsfietstocht startte luidden de doodsklokken in alle deelgemeenten van Deinze en Nevele en in Deurle en Lotenhulle om de dood van Filips van Montmorency, graaf van Horn en heer van Nevele te herdenken.

Facebook

          Volg Het Land van Nevele ook op ..... 

Als u zelf een fb-account hebt, nodigen we u graag uit om die te liken via www.facebook.com/landvannevele.

Onze Nieuwsbrief

wordt nu aan 705 lezers gestuurd. Naast onze eigen werking kondigen we ook de activiteiten aan van andere culturele- en erfgoedverenigingen die dit wensen. Een berichtje aan bollaert.andre@telenet.be volstaat.