2017 UITNODIGING

35 jaar bibliotheek en erfgoedcentrum Het Land van Nevele

 

Zondag 12 maart 2017, om 10 u 30 in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbekedorp 10a in Hansbeke; aperitiefgesprek met Filip Bastiaen, voorzitter van het Historisch Gemeenschap van het Meetjesland over:

 

De landsman van de politiemacht: veldwachters in de 19de eeuw”

 

Televisiereeksen en (andere) uitingen van volkscultuur hangen een vrij stereotiep beeld op van overheidsdiensten en de lokale politie: lui, dom en andere begrippen met een negatieve connotatie. Dit heeft een reden, maar of die op werkelijke toestanden is gecreëerd is een andere zaak.

Feit is dat er nog niet veel onderzoek naar het lokale overheidsapparaat in de 19de eeuw gebeurde. Helaas overstijgt een deel van de (weinige) heemkundige publicaties over veldwachters niet echt het niveau van de folklore. Ook dat is begrijpelijk, want de bronnen liggen ook niet zo maar voor het rapen. Pas na jarenlang onderzoek, soms lijkt het tot in het meest absurde detail toe, menen we enig inzicht te krijgen in de instelling garde champêtre. We geraken er steeds meer van overtuigd dat het doorgronden van deze functie ook het functioneren van de zelfregelende dorpsgemeenschappen komt bloot te leggen. Een dergelijk onderzoek loopt dan ook breed. Alleen al de benoeming omvat veel aspecten: bekendmaking van een vacature, het solliciteren, aanstelling en regelgeving, wat zijn de achtergronden en precedenten van de veldwachters, hoe zat het met hun opleiding, is er sprake van politisering van het ambt? De eigenlijke politiedienst is niet minder interessant, de verloning, eventueel hun bijberoepen, enz. Hoe is hun relatie met de lokale overheid? En hoe bekijkt de gewone man de garde? Kwam de veldwachter ook in 19de-eeuwse volkscultuur voor?

Het onderwerp veldwachters biedt dus tal van mogelijkheden. Tijdens de korte lezing zal het aantal invalshoeken worden beperkt en voornamelijk opgebouwd met voorbeelden uit de vrij dichte omgeving.

 

Wie nog geen lid is van de heemkring wordt dit door eenvoudige storting van minstens 20 euro op het nr. BE69 0013 9516 8578 met als melding: lidgeld 2017

Facebook

          Volg Het Land van Nevele ook op ..... 

Als u zelf een fb-account hebt, nodigen we u graag uit om die te liken via www.facebook.com/landvannevele.

Erfgoedcentrum

 

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE is gevestigd Hansbekedorp 10a te Hansbeke in de gebouwen van het vroeger postkantoor dat we van het Nevelse gemeentebestuur ter beschikking hebben gekregen. De bibliotheek is open elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur en elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur (uitgezonderd in de maand juli). Voor een bezoek buiten de openingsuren kan men onze bibliothecaris Jan Luyssaert contacteren (09/371.60.53 - jan.luyssaert@gmail.com).

 

TENTOONSTELLING

 

Onze tenstoonstelling Duitse bezetting in Nevele 1914-1918: affiches en verordeningen kwam op zondag 15 mei in het AVS-nieuws, te bekijken via volgende link

Onze Nieuwsbrief

wordt nu aan 650 lezers gestuurd. Naast onze eigen werking kondigen we ook de activiteiten aan van andere culturele- en erfgoedverenigingen die dit wensen. Een berichtje aan bollaert.andre@telenet.be volstaat.